COVID-19 Fight
tekinti
  1. blicken
   'blɪkən
  1. rég achten
   'axtən
tekint vmineki
tekintetfn
  1. e Hinsicht
   1. többes szám:
   2. Hinsichten
   1. birtokos eset:
   2. Hinsicht
  1. átv r Blick
   'blɪk
   1. többes szám:
   2. Blicke
   1. birtokos eset:
   2. Blickes
   3. Blicks
  1. s Auge
   'aʊgə
   1. többes szám:
   2. Augen
   1. birtokos eset:
   2. Auges
  1. r Aspekt
   as'pɛkt
   1. többes szám:
   2. Aspekte
   1. birtokos eset:
   2. Aspektes
   3. Aspekts
tekintetbe veszi
tekintetbevételfn
tekintettelelölj
  1. hinsichtlich
   'hɪnzɪçtlɪç
tekintettel arra, hogy...kif
tekintettel arra, hogy ...kif
tekintettel van vmirefn
tekintettel vmirekif
  1. hinsichtlich +g
   'hɪnzɪçtlɪç 'geː
tekintve,hogy...kif
tekintélyfn
  1. r Respekt
   rɛs'pɛkt
   1. birtokos eset:
   2. Respektes
   3. Respekts
  1. e Reputation
   reputa'tsioːn
   1. birtokos eset:
   2. Reputation
  1. r Nimbus
   'nɪmbʊs
   1. többes szám:
   2. Nimbusse
   1. birtokos eset:
   2. Nimbus
  1. e Autorität
   1. többes szám:
   2. Autoritäten
   1. birtokos eset:
   2. Autorität
  1. s Ansehen
   'anzeːən
tekintélyesmn
  1. stattlich
   'ʃtatlɪç
  1. respektabel
   respɛk'taːbəl
  1. achtbar
   'axtbaːɐ
tekintélyességfn
  1. e Stattlichkeit
   'ʃtatlɪçkaɪt
   1. birtokos eset:
   2. Stattlichkeit
vminek tekinti
példaképnek tekint vkitkif
bizonyos tekintetbenhsz
minden tekintetbenkif
nem tekintve azt, hogy...kif
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása