dobfn
  1. göngyöleg s Fass
   1. birtokos eset:
   2. Fasses
dobi
  1. werfen
   'vɛɐfən
  1. Trommel
   'trɔməl
  1. Schleudern
   'ʃlɔʏdɐn
 1. zene
  1. Pauke
   'paʊkə
dobhártyafn
dobogi
  1. auf etw pochen
   'pɔxən
dobogi
  1. lábbal trampeln
   'trampəln
dobogi
  1. trommeln
   'trɔməln
  1. stampfen
   'ʃtampfən
  1. schlagen
   'ʃlaːgən
  1. Klopfen
   'klɔpfən
dobogófn
  1. s Podium
   'poːdiʊm
   1. többes szám:
   2. Podiumen
   3. Podiumi
   1. birtokos eset:
   2. Podiums
 1. műsz
  1. e Bühne
   1. többes szám:
   2. Bühnen
   1. birtokos eset:
   2. Bühne
 2. épít
  1. r Auflauf
   1. birtokos eset:
   2. Auflaufes
   3. Auflaufs
doboli
  1. trommeln
   'trɔməln
  1. trommeln
   'trɔməln
  1. pauken
   'paʊkən
dobosfn
 1. ember
  1. r Trommler
   'trɔmlɐ
   1. többes szám:
   2. Trommler
   1. birtokos eset:
   2. Trommlers
dobozfn
  1. e Schachtel
   'ʃaxtəl
   1. többes szám:
   2. Schachteln
   1. birtokos eset:
   2. Schachtel
  1. r Kasten
   'kastən
   1. többes szám:
   2. Kasten
   3. Kästen
   1. birtokos eset:
   2. Kastens
  1. e Kassette
   ka'sɛtə
  1. r Karton
   kaɐ'toːn
   1. többes szám:
   2. Kartone
   3. Kartons
   1. birtokos eset:
   2. Kartons
  1. s Futteral
   fʊtə'raːl
   1. többes szám:
   2. Futterale
   1. birtokos eset:
   2. Futterals
  1. s Etui
   e'tuiː
   1. többes szám:
   2. Etuis
   1. birtokos eset:
   2. Etuis
  1. ált e Dose
   'doːzə
   1. többes szám:
   2. Dosen
   1. birtokos eset:
   2. Dose
  1. e Büchse
   1. többes szám:
   2. Büchsen
   1. birtokos eset:
   2. Büchse
dobpergésfn
  1. r Wirbel
   'vɪɐbəl
   1. többes szám:
   2. Wirbel
   1. birtokos eset:
   2. Wirbels
dobverõfn
  1. r Schlegel
   'ʃleːgəl
   1. többes szám:
   2. Schlegel
   1. birtokos eset:
   2. Schlegels
dobáli
dobásfn
  1. r Wurf
   'vʊɐf
   1. birtokos eset:
   2. Wurfes
dobásfn
  1. tekézés e Schur
   'ʃuːɐ
   1. többes szám:
   2. Schuren
   1. birtokos eset:
   2. Schur
dobüregfn
 1. anat
  1. e Pauke
   'paʊkə
   1. többes szám:
   2. Pauken
   1. birtokos eset:
   2. Pauke
docensfn
  1. r Dozent
   do'tsɛnt
   1. többes szám:
   2. Dozenten
   1. birtokos eset:
   2. Dozenten
dodzsemfn
  1. vidámpark s Autodrom
   aʊto'droːm
   1. többes szám:
   2. Autodrome
   1. birtokos eset:
   2. Autodroms
dogfn
  1. kutya e Dogge
   'dɔgə
   1. többes szám:
   2. Doggen
   1. birtokos eset:
   2. Dogge
dogmafn
  1. s Dogma
   'dɔgma
   1. többes szám:
   2. Dogmamen
   1. birtokos eset:
   2. Dogmas
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása