COVID-19 Fight
lautelölj 'laʊt
laut Augenzeugenkif
laut +g/+delölj
e Lautefn 'laʊtə
  1. többes szám:
  2. Lauten
  1. birtokos eset:
  2. Laute
  1. közb
lauteni tni 'laʊtən
lauteni tsi 'laʊtən
r Lauterfn 'laʊtɐ
lauteres Goldkif 'laʊtərəs 'gɔlt
lautlosmn
r Lautsprecherfn
r Lautsprecherfn
  1. távk
  2. argó
über eine laute Stimme gebietenkif
das sind lauter Lügenkif
läuteni i
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása