COVID-19 Fight
buzgómn
buzgólkodiki
  1. táj eifern
   'aɪfɐn
buzgóságfn
  1. r Eifer
   'aɪfɐ
   1. birtokos eset:
   2. Eifers
  1. átv r Brand
   'brant
   1. birtokos eset:
   2. Brandes
   3. Brands
  1. e Aktivität
   1. birtokos eset:
   2. Aktivität
buzimn
  1. közb warm
   'vaɐm
buzimn
  1. schwul
   'ʃvuːl
buzogi
  1. wallen
   'valən
  1. sprudeln
   'ʃpruːdəln
  1. quellen
   'kvɛlən
  1. brodeln
   'broːdəln
buzogányfn
  1. e Keule
   'kɔʏlə
   1. többes szám:
   2. Keulen
   1. birtokos eset:
   2. Keule
buzogásfn
  1. r Wall
   'val
   1. többes szám:
   2. Walle
   3. Wall
   1. birtokos eset:
   2. Walles
   3. Walls
tanga bugyifn
  1. r Tanga
   'taŋgaː
õrülten buliznikif
fn
  1. r Harm
   'haɐm
   1. birtokos eset:
   2. Harmes
   3. Harms
búbfn
  1. madár r Federbusch
búbolásfn
  1. szárnyas r Tritt
   'trɪt
   1. többes szám:
   2. Tritte
   1. birtokos eset:
   2. Trittes
   3. Tritts
búbánatfn
  1. e Trübsal
   1. többes szám:
   2. Trübsale
   1. birtokos eset:
   2. Trübsal
  1. r Gram
   'graːm
búcsúfn
 1. nép
  1. évente egyszer v. többször, meghatározott időben megtartva r Jahrmarkt
búcsúfn
  1. r Rummel
   'rʊməl
   1. birtokos eset:
   2. Rummels
  1. s Lebewohl
   leːbə'voːl
   1. többes szám:
   2. Lebewohle
   3. Lebewohls
   1. birtokos eset:
   2. Lebewohles
   3. Lebewohls
  1. Adieu
   a'diøː
  1. r Abschied
   'apʃiːt
   1. többes szám:
   2. Abschiede
   1. birtokos eset:
   2. Abschiedes
   3. Abschieds
 1. vall
  1. r Ablass
   1. birtokos eset:
   2. Ablasses
búcsúbeszédfn
búcsúcsókfn
búcsújárási
búcsúlevélfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása