COVID-19 Fight
büntetendő cselekményfn
büntethetõmn
  1. strafbar
   'ʃtraːfbaːɐ
büntethetőmn
  1. strafbar
   'ʃtraːfbaːɐ
büntethetőségfn
  1. e Strafbarkeit
   'ʃtraːfbaːɐkaɪt
   1. birtokos eset:
   2. Strafbarkeit
büntetlenségfn
  1. e Unbescholtenheit
   1. birtokos eset:
   2. Unbescholtenheit
büntetésfn
  1. e Strafe
   'ʃtraːfə
   1. többes szám:
   2. Strafen
   1. birtokos eset:
   2. Strafe
  1. s Porto
   'pɔɐtoː
   1. többes szám:
   2. Portoti
   3. Portos
   1. birtokos eset:
   2. Portos
  1. e Busse
   'bʊsə
  1. ált fegyelmi/testi e Bestrafung
   bə'ʃtraːfʊŋ
   1. többes szám:
   2. Bestrafungen
   1. birtokos eset:
   2. Bestrafung
büntetéssel sújti
  1. strafen
   'ʃtraːfən
büntetõdobás (sp)fn
büntetõeljárásfn
büntetõjogimn
büntetõparancsfn
  1. s Mandat
   man'daːt
   1. többes szám:
   2. Mandate
   1. birtokos eset:
   2. Mandates
   3. Mandats
büntetõrúgásfn
büntetőmn
  1. rég peinlich
   'paɪnlɪç
büntető törvénykönyvfn
büntetőbírófn
büntetőjogfn
büntetőterületfn
bürokratafn
bürokráciafn
  1. e Bürokratie
   1. többes szám:
   2. Bürokratien
   1. birtokos eset:
   2. Bürokratie
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása