transzfn
  1. e Trance
   'trãːs
   1. többes szám:
   2. Trancen
   1. birtokos eset:
   2. Trance
transzcendenciafn
  1. e Transzendenz
   transtsɛn'dɛnts
transzformációfn
  1. e Umformung
   1. többes szám:
   2. Umformungen
   1. birtokos eset:
   2. Umformung
 1. műsz
  1. e Umbildung
   1. többes szám:
   2. Umbildungen
   1. birtokos eset:
   2. Umbildung
transzformáli
 1. vill
 2. vill
  1. umspannen
   ʊm'ʃpanən
 3. műsz
 4. vill
 5. műsz
 6. műsz
transzformál (mûsz)i
transzformálásfn
  1. e Umformung
   1. többes szám:
   2. Umformungen
   1. birtokos eset:
   2. Umformung
transzformátorfn
  1. r Umspanner
   ʊm'ʃpanɐ
   1. többes szám:
   2. Umspanner
   1. birtokos eset:
   2. Umspanners
  1. r Transformator
   transfɔɐ'maːtoːɐ
   1. többes szám:
   2. Transformatoren
   1. birtokos eset:
   2. Transformators
transzformátorállomásfn
transzfúziófn
 1. orv
  1. e Transfusion
   transfu'zioːn
transzparensfn
  1. s Transparent
   transpa'rɛnt
  1. s Spruchband
   1. birtokos eset:
   2. Spruchbandes
   3. Spruchbands
transzponáli
transzponálásfn
 1. hír távk
  1. e Mischung
   'mɪʃʊŋ
   1. többes szám:
   2. Mischungen
   1. birtokos eset:
   2. Mischung
tranzakciófn
  1. ált e Transaktion
   1. többes szám:
   2. Transaktionen
   1. birtokos eset:
   2. Transaktion
 1. ker
  1. e Operation
   opəra'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Operationen
   1. birtokos eset:
   2. Operation
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása