apafn
  1. r Vater
   'faːtɐ
   1. birtokos eset:
   2. Vaters
apadi
  1. átv sinken
   'zɪŋkən
  1. ebben
   'ɛbən
apadásfn
 1. ker
  1. r Schwund
   'ʃvʊnt
   1. birtokos eset:
   2. Schwundes
   3. Schwunds
apai részrõlhsz
apaszti
apaságfn
  1. e Vaterschaft
   1. birtokos eset:
   2. Vaterschaft
apatikusmn
  1. ált apathisch
   a'paːtɪʃ
apaállatfn
 1. mezőg
  1. r Alte
   1. többes szám:
   2. Alten
   1. birtokos eset:
   2. Alten
aperitiffn
  1. s Aperitif
   aperi'tɪf
   1. többes szám:
   2. Aperitifs
   1. birtokos eset:
   2. Aperitifs
Apokalipszisfn
  1. e Apokalypse
   apoka'lʏpsə
   1. többes szám:
   2. Apokalypsen
   1. birtokos eset:
   2. Apokalypse
apostolfn
  1. r Apostel
   a'pɔstəl
   1. többes szám:
   2. Apostel
   1. birtokos eset:
   2. Apostels
apostolimn
  1. apostolisch
   apɔs'toːlɪʃ
aposztróffn
  1. Haken
   'haːkən
  1. r Apostroph
   apɔs'troːf
   1. többes szám:
   2. Apostrophe
   1. birtokos eset:
   2. Apostrophs
apparátusfn
  1. átv r Apparat
   apa'raːt
   1. többes szám:
   2. Apparate
   1. birtokos eset:
   2. Apparates
   3. Apparats
appelláli
  1. appellieren
   apɛ'liːrən
apportáli
apropóisz
  1. apropos
   apro'poː
apránkénthsz
  1. nach und nach
   'naːx 'ʊnt 'naːx
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása