COVID-19 Fight
s Examenfn ɛk'saːmən
  1. többes szám:
  2. Examenmina
  1. birtokos eset:
  2. Examens
examiniereni tsi ɛksami'niːrən
sein Examen bestehenkif 'zaɪn ɛk'saːmən bə'ʃteːən
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása