e Symbiosefn zʏm'bioːzə
 1. többes szám:
 2. Symbiosen
 1. birtokos eset:
 2. Symbiose
s Symbolfn zʏm'boːl
 1. többes szám:
 2. Symbole
 1. birtokos eset:
 2. Symbols
e Symbolikfn zʏm'boːlɪk
 1. birtokos eset:
 2. Symbolik
symbolisiereni tsi zʏmboli'ziːrən
symmetrischmn zʏ'meːtrɪʃ
e Sympathiefn zʏmpa'tiː
 1. többes szám:
 2. Sympathiethi
 3. Sympathieen
 1. birtokos eset:
 2. Sympathie
r Sympathisantfn zʏmpati'zant
 1. többes szám:
 2. Sympathisanten
 1. birtokos eset:
 2. Sympathisanten
sympathischmn zʏm'paːtɪʃ
sympathisierendmn zʏmpati'ziːrənt
s Symptomfn zʏmp'toːm
 1. többes szám:
 2. Symptome
 1. birtokos eset:
 2. Symptoms
 1. orv
e Synagogefn zyna'goːgə
 1. többes szám:
 2. Synagogen
 1. birtokos eset:
 2. Synagoge
e Synchronisationfn zʏnkroniza'tsioːn
 1. többes szám:
 2. Synchronisationen
 1. birtokos eset:
 2. Synchronisation
synchronisiereni tsi zʏnkroni'ziːrən
s Syndikatfn zʏndi'kaːt
 1. többes szám:
 2. Syndikate
 1. birtokos eset:
 2. Syndikats
 3. Syndikates
 1. gazd ker
r Syndikusfn 'zʏndikʊs
 1. többes szám:
 2. Syndikusse
 3. Syndikusizi
 1. birtokos eset:
 2. Syndikus
Synonymfn zyno'nyːm
e Syntaxfn 'zʏntaks
 1. többes szám:
 2. Syntaxen
 1. birtokos eset:
 2. Syntax
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása