COVID-19 Fight
titeketnm
  1. Euch
   'ɔʏç
titkolózómn
titkonhsz
titkonhsz
  1. verstohlen
   fɛɐ'ʃtoːlən
  1. insgeheim
   ɪnsgə'haɪm
titkosmn
  1. verstohlen
   fɛɐ'ʃtoːlən
  1. versteckt
   fɛɐ'ʃtɛkt
  1. verschwiegen
   fɛɐ'ʃviːgən
  1. still
   'ʃtɪl
  1. közb mystisch
   'mʏstɪʃ
  1. heimlich
   'haɪmlɪç
  1. geheim
   gə'haɪm
titkos szövetkezésfn
  1. s Komplott
   kɔm'plɔt
   1. többes szám:
   2. Komplotte
   1. birtokos eset:
   2. Komplottes
   3. Komplotts
titkos szövetségfn
titkosrendőrfn
titkosírásfn
  1. e Chiffre
   'ʃɪfrə
   1. többes szám:
   2. Chiffren
   1. birtokos eset:
   2. Chiffre
titkárfn
  1. r Sekretär
   1. többes szám:
   2. Sekretäre
   1. birtokos eset:
   2. Sekretärs
titkárnõfn
  1. e Sekretärin
   1. többes szám:
   2. Sekretärinnen
   1. birtokos eset:
   2. Sekretärin
titkárságfn
  1. részleg s Sekretariat
   zekreta'riaːt
   1. többes szám:
   2. Sekretariate
   1. birtokos eset:
   2. Sekretariates
   3. Sekretariats
titokfn
  1. e Sekret
   ze'kreːt
   1. többes szám:
   2. Sekreten
   1. birtokos eset:
   2. Sekret
  1. e Heimlichkeit
   'haɪmlɪçkaɪt
   1. többes szám:
   2. Heimlichkeiten
   1. birtokos eset:
   2. Heimlichkeit
  1. s Geheimnis
   gə'haɪmnɪs
   1. többes szám:
   2. Geheimnisse
   1. birtokos eset:
   2. Geheimnisses
titokbanmn
  1. klammheimlich
   klam'haɪmlɪç
  1. insgeheim
   ɪnsgə'haɪm
titoktartásfn
  1. e Verschwiegenheit
   1. birtokos eset:
   2. Verschwiegenheit
titoktartómn
titokzatosságfn
  1. e Mystik
   'mʏstɪk
   1. birtokos eset:
   2. Mystik
tituláli
  1. titulieren
   titu'liːrən
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása