videokamerafn
videokölcsönzõfn
videomagnófn
videotékafn
  1. e Videothek
   video'teːk
   1. többes szám:
   2. Videotheken
   1. birtokos eset:
   2. Videothek
vidékfn
  1. e Zone
   'tsoːnə
   1. többes szám:
   2. Zonen
   1. birtokos eset:
   2. Zone
  1. e Umgebung
   ʊm'geːbʊŋ
   1. többes szám:
   2. Umgebungen
   1. birtokos eset:
   2. Umgebung
  1. e Region
   re'gioːn
   1. többes szám:
   2. Regionen
   1. birtokos eset:
   2. Region
  1. e Provinz
   pro'vɪnts
   1. többes szám:
   2. Provinzen
   1. birtokos eset:
   2. Provinz
  1. irod rég Lande
   'landə
  1. s Land
   'lant
   1. birtokos eset:
   2. Landes
   3. Lands
  1. s Gelände
   1. többes szám:
   2. Gelände
   1. birtokos eset:
   2. Geländes
  1. e Gegend
   'geːgənt
   1. többes szám:
   2. Gegenden
   1. birtokos eset:
   2. Gegend
vidékenkif
  1. in der Provinz
   'ɪn 'deːɐ pro'vɪnts
vidékifn
  1. r Provinzler
   pro'vɪntslɐ
   1. többes szám:
   2. Provinzler
   1. birtokos eset:
   2. Provinzlers
vidékimn
  1. ált provinziell
   provɪn'tsiɛl
  1. Provinzial
   provɪn'tsiaːl
vidéki lakfn
vidéki lakosságfn
vidéki városfn
déli vidékfn
erdõs vidékfn
erdős vidékfn
  1. r Wald
   'valt
   1. birtokos eset:
   2. Waldes
   3. Walds
Észak (vidék)fn
  1. r Norden
   'nɔɐdən
Kelet (vidék)fn
  1. r Osten
   1. birtokos eset:
   2. Ostens
vad (vidék)fn
  1. s Wild
   'vɪlt
vmi elõtt elterülõ terület, vidékfn
  1. s Vorland
   1. birtokos eset:
   2. Vorlandes
   3. Vorlands
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása