tageni tni 'taːgən
heute in vierzehn Tagenkif 'hɔʏtə 'ɪn 'fɪɐtseːn 'taːgən
Mittwoch vor acht Tagenkif 'mɪtvɔx 'foːɐ 'axt 'taːgən
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása