COVID-19 Fight
ebenhsz 'eːbən
ebenhsz 'eːbən
 1. pont abban az időben
 2. közb
eben gerade rechthsz 'eːbən gə'raːdə 'rɛçt
s Ebenbildfn
ebenbürtigmn
ebendaherhsz eːbənda'heːɐ
ebendahinhsz eːbənda'hɪn
ebender/ebendie/ebendasfn
ebender/ebendie/ebendasmn
ebendieser/ebendiese/ebendiesesmn
ebendorthsz eːbən'dɔɐt
e Ebenefn
 1. többes szám:
 2. Ebenen
 1. birtokos eset:
 2. Ebene
 1. épít
ebenerdigmn
ebenfallshsz 'eːbənfals
e Ebenheitfn
 1. többes szám:
 2. Ebenheiten
 1. birtokos eset:
 2. Ebenheit
s Ebenholzfn
ebenjener/ebenjene/ebenjenesfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása