COVID-19 Fight
hivatásfn
  1. e Profession
   profɛ'sioːn
   1. többes szám:
   2. Professionen
   1. birtokos eset:
   2. Profession
  1. e Funktion
   fʊŋk'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Funktionen
   1. birtokos eset:
   2. Funktion
  1. e Berufung
   bə'ruːfʊŋ
   1. többes szám:
   2. Berufungen
   1. birtokos eset:
   2. Berufung
  1. rég r Beruf
   bə'ruːf
  1. átv r Auftrag
   'aʊftraːk
   1. birtokos eset:
   2. Auftrages
   3. Auftrags
hivatásosmn
  1. professionell
   profɛsio'nɛl
hivatásszerûmn
hivatását gyakorlómn
papi hivatásfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása