COVID-19 Fight
legalmn le'gaːl
legalisiereni tsi legali'ziːrən
Legei 'leːgə
legen s.i 'leːgən 'ɛs
e Legendefn le'gɛndə
 1. többes szám:
 2. Legenden
 1. birtokos eset:
 2. Legende
 1. térképen/tervrajzon
legendärmn
r Legerfn le'ʒɛːɐ
e Leggingsfn
legiereni tsi le'giːrən
e Legierungfn le'giːrʊŋ
 1. többes szám:
 2. Legierungen
 1. birtokos eset:
 2. Legierung
e Legionfn le'gioːn
 1. többes szám:
 2. Legionen
 1. birtokos eset:
 2. Legion
 1. kat tört
 2. átv
e Legislativefn legɪsla'tiːvə
 1. többes szám:
 2. Legislativen
 1. birtokos eset:
 2. Legislative
legitimmn legi'tiːm
e Legitimationfn leːgitima'tsioːn
 1. többes szám:
 2. Legitimationen
 1. birtokos eset:
 2. Legitimation
 1. jog
 2. jog
etw. zugrunde legenkif
der Wind legt sichkif 'deːɐ 'vɪnt 'leːkt 'zɪç
sein Zorn legt sichkif 'zaɪn 'tsɔɐn 'leːkt 'zɪç
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása