e Paradefn pa'raːdə
 1. többes szám:
 2. Paraden
 1. birtokos eset:
 2. Parade
 1. sp
r Paradeisfn
 1. többes szám:
 2. Paradeiser
 1. birtokos eset:
 2. Paradeis
r Parademarschfn
r Paradeplatzfn
r Paradeschrittfn
s Paradiesfn para'diːs
 1. többes szám:
 2. Paradiese
 1. birtokos eset:
 2. Paradieses
s Paradigmafn para'dɪgmaː
 1. többes szám:
 2. Paradigmamen
 3. Paradigmata
 1. birtokos eset:
 2. Paradigmas
Paradoxfn para'dɔks
s Paraffinfn para'fiːn
 1. többes szám:
 2. Paraffine
 1. birtokos eset:
 2. Paraffins
r Paragraphfn para'graːf
 1. többes szám:
 2. Paragraphen
 1. birtokos eset:
 2. Paragraphen
r Paragraphenreiterfn
parallelmn para'leːl
e Parallelefn para'leːlə
 1. többes szám:
 2. Parallelen
 1. birtokos eset:
 2. Parallele
 3. Parallelen
 1. mat
 2. átv
Parallelstrahlbu"schelfn
r Parameterfn pa'raːmetɐ
r Parasitfn para'ziːt
 1. többes szám:
 2. Parasiten
 1. birtokos eset:
 2. Parasiten
paratmn pa'raːt
r Paratyphusfn
r Pardonfn paɐ'dɔŋ
 1. birtokos eset:
 2. Pardons
s Parfümfn
 1. többes szám:
 2. Parfüme
 1. birtokos eset:
 2. Parfüms
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása