COVID-19 Fight
s Atelierfn ate'lieː
  1. többes szám:
  2. Ateliers
  1. birtokos eset:
  2. Ateliers
r Atemfn 'aːtəm
Atem holenkif 'aːtəm 'hoːlən
atemlosmn
e Atempausefn
r Atemwegfn
Atemwegefn
r Atemzugfn
ausser Atemhsz
den Atem anhaltenkif 'deːn 'aːtəm 'anhaltən
schwer Atem holenkif 'ʃveːɐ 'aːtəm 'hoːlən
nach Atem ringenkif 'naːx 'aːtəm 'rɪŋən
ausser Atem seinmn
in einem Atemkif
das verschlug mir den Atemkif
mir verschlägt es den Atemkif
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása