betagtmn bə'taːkt
betasteni tsi
beteiligeni tsi bə'taɪlɪgən
beteiligen s.i bə'taɪlɪgən 'ɛs
beteiligtmn bə'taɪlɪçt
beteiligt +an +Dkif bə'taɪlɪçt 'an 'deː
e Beteiligungfn bə'taɪlɪgʊŋ
 1. többes szám:
 2. Beteiligungen
 1. birtokos eset:
 2. Beteiligung
 1. ker gazd
r Betelfn 'beːtəl
 1. többes szám:
 2. Betel
 1. birtokos eset:
 2. Betels
beteni tsi 'beːtən
beteni tni 'beːtən
beteuerni tsi bə'tɔʏɐn
betitelni tsi
r Betonfn be'tɔŋ
 1. többes szám:
 2. Betone
 3. Betons
 1. birtokos eset:
 2. Betons
s Betonblockhausfn
betoneni tsi bə'toːnən
betoniereni tsi beto'niːrən
betontmn bə'toːnt
 1. nyelv ir.tud.
e Betonungfn bə'toːnʊŋ
 1. többes szám:
 2. Betonungen
 1. birtokos eset:
 2. Betonung
 1. nyelv
 2. átv
betr. (betreffend,betreffs)kif
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása