COVID-19 Fight
e Degenerationfn deːgenera'tsioːn
degeneriereni tni degene'riːrən
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása