gegangeni gə'gaŋən
gegebenenfallshsz gə'geːbənənfals
gegebenfallshsz
e Gegebenheitfn
  1. többes szám:
  2. Gegebenheiten
  1. birtokos eset:
  2. Gegebenheit
gegenhsz 'geːgən
gegenhsz 'geːgən
gegen 20 Mannkif
gegen +akif 'geːgən 'aː
gegen +ahsz 'geːgən 'aː
gegen etw. verstossenkif
gegen etw. verwahren sichkif
gegen jn. einen Prozess anhängig machenkif
gegen jn. einen Prozess führenkif
gegen Quittungkif 'geːgən 'kvɪtʊŋ
e Gegenantwortfn
s Gegenbeispielfn
r Gegenbeweisfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása