COVID-19 Fight
idealisiereni tsi iːdeali'ziːrən
r Idealismusfn idea'lɪsmʊs
 1. birtokos eset:
 2. Idealismus
 1. fil
r Idealistfn idea'lɪst
 1. többes szám:
 2. Idealisten
 1. birtokos eset:
 2. Idealisten
idealistischmn
e Idealweltfn
e Ideefn i'deː
 1. többes szám:
 2. Ideee
 3. Ideeen
 1. birtokos eset:
 2. Idee
 1. fil
   1. Platónnál idea
r Ideegehaltfn
identifiziereni tsi idɛntifi'tsiːrən
identischmn i'dɛntɪʃ
e Identitätfn
 1. birtokos eset:
 2. Identität
 1. pszich
r Identitätsausweisfn
r Ideologefn ideo'loːgə
 1. többes szám:
 2. Ideologen
 1. birtokos eset:
 2. Ideologen
 1. politikai
e Ideologiefn iːdeolo'giː
 1. birtokos eset:
 2. Ideologie
ideologischmn ideo'loːgɪʃ
s Idiomfn i'dioːm
 1. többes szám:
 2. Idiome
 1. birtokos eset:
 2. Idioms
 1. különleges/feltűnő
e Idiosynkrasiefn iːdiozʏŋkra'ziː
 1. többes szám:
 2. Idiosynkrasie.i
 3. Idiosynkrasieen
 1. birtokos eset:
 2. Idiosynkrasie
r Idiotfn i'dioːt
 1. többes szám:
 2. Idioten
 1. birtokos eset:
 2. Idioten
idiotischmn
 1. orv
 2. közb pej idegesítően
s Idolfn i'doːl
 1. többes szám:
 2. Idole
 1. birtokos eset:
 2. Idols
 1. ált
 2. átv
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása