e Taxefn 'taksə
  1. többes szám:
  2. Taxen
  1. birtokos eset:
  2. Taxe
s Taxifn 'taksiː
  1. többes szám:
  2. Taxi
  3. Taxis
Taxi nehmenkif 'taksiː 'neːmən
r Taxi (s)fn 'taksiː 'ɛs
taxiereni tsi tak'siːrən
r Taxifahrerfn
r Taxistandfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása