COVID-19 Fight
apáról fiúrakif
  1. from father to son
   USA: fəː·m fɔ'ðəː· tʌ· sʌ'n UK: frɔm fɑðər tuː sʌn
apátfn
  1. abbot
   USA: æ'bʌ·t UK: æbət
apátiafn
  1. apathy
   USA: æ'pʌ·θiː· UK: æpəθiː
apátlanmn
  1. fatherless
   USA: fɔ'ðəː·lʌ·s UK: fɑðələs
apátságfn
  1. abbey
   USA: æ'biː· UK: æbiː
apátsági templomfn
  1. abbey
   USA: æ'biː· UK: æbiː
apától öröklöttmn
  1. patrimonial
   USA: pæ'trʌ·moʊ"niː·ʌ·l UK: pætrɪmoʊnɪəl
csak apából, anyából és gyerekekből álló családkif
  1. nuclear family
   USA: nuː'kliː·əː· fæ'mliː· UK: njuːklɪər fæməliː
növér,leánytestvér; apácafn
  1. sister
   USA: sɪ'stəː· UK: sɪstər
ár és apálykif
  1. flux and reflux
   UK: flʌks ənd riːflʌks
üsd vágd nem apádkif
  1. up and at 'em
   USA: ʌ'p ʌ·nd æ't e'm UK: ʌp ənd ət em
üsd, vágd, nem apád!kif
  1. up and at them!
   USA: ʌ'p ʌ·nd æ't ðʌ·m UK: ʌp ənd ət ðem
értékelő jelentés - A tenderek kirtékelése után jelentés készül, amelyet az értékelő bizottság elnöke ír alá. A jelentésben összegezik az ajánlatok kiértékelését és javaslatot tesznek apályázat nyertesére. (PHARE)kif
  1. evaluation report
   USA: iː·væ"lyuː·eɪ'ʃʌ·n rʌ·pɔː'rt UK: ɪvæljʊeɪʃn rɪpɔːt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása