adi
  1. widmen
   'vɪtmən
  1. widmen
   'vɪtmən
  1. átv verleihen
   fɛɐ'laɪən
  1. stiften
   'ʃtɪftən
  1. stellen
   'ʃtɛlən
  1. spielen
   'ʃpiːlən
  1. spielen
   'ʃpiːlən
  1. spendieren
   ʃpɛn'diːrən
  1. spenden
   'ʃpɛndən
  1. átv schenken
   'ʃɛŋkən
  1. kihangsúlyozva/visszautalóan állandósult, körülíró szókapcsolatok egyéb szóval is fordítható, rendszerint hangsúlytalan, igei eleme machen
   'maxən
  1. liefern
   'liːfɐn
  1. leihen
   'laɪən
  1. geben
   'geːbən
  1. erteilen
   ɛɐ'taɪlən
  1. ergeben
   ɛɐ'geːbən
  1. bringen
   'brɪŋən
  1. bieten
   'biːtən
  1. bieten
   'biːtən
  1. bestreiten
   bə'ʃtraɪtən
adagfn
  1. r Schuss
   1. birtokos eset:
   2. Schusses
  1. r Schub
   'ʃuːp
   1. birtokos eset:
   2. Schubes
   3. Schubs
  1. r Schlag
   'ʃlaːk
  1. rég r Satz
   'zats
   1. birtokos eset:
   2. Satzes
  1. e Ration
   ra'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Rationen
   1. birtokos eset:
   2. Ration
  1. Posten
   'pɔstən
  1. e Portion
   pɔɐ'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Portionen
   1. birtokos eset:
   2. Portion
 1. koh
  1. r Möller
   1. többes szám:
   2. Möller
   1. birtokos eset:
   2. Möllers
  1. s Los
   'loːs
 2. orv
  1. e Gabe
   'gaːbə
   1. többes szám:
   2. Gaben
   1. birtokos eset:
   2. Gabe
  1. e Dosis
   'doːzɪs
   1. többes szám:
   2. Dosen
   1. birtokos eset:
   2. Dosis
 3. épít
  1. e Charge
   'ʃaɐʒə
   1. többes szám:
   2. Chargen
   1. birtokos eset:
   2. Charge
adagoli
  1. rationieren
   ratsio'niːrən
  1. dosieren
   do'ziːrən
adagolásfn
  1. forgácsolás r Vorschub
   1. birtokos eset:
   2. Vorschubes
   3. Vorschubs
 1. műsz koh
  1. r Einsatz
   'aɪnzats
  1. e Dosierung
   do'ziːrʊŋ
adakoziki
  1. spenden
   'ʃpɛndən
  1. geben
   'geːbən
adakozófn
  1. r Spender
   'ʃpɛndɐ
   1. többes szám:
   2. Spender
   1. birtokos eset:
   2. Spenders
  1. rég r Geber
   'geːbɐ
   1. többes szám:
   2. Geber
   1. birtokos eset:
   2. Gebers
  1. freigebig
   'fraɪgeːbɪç
adakozói
  1. geben
   'geːbən
adakozómn
adalékfn
 1. koh
  1. r Zuschlag
   1. birtokos eset:
   2. Zuschlag
 2. koh
  1. r Vorschlag
   1. birtokos eset:
   2. Vorschlags
  1. r Beitrag
   'baɪtraːk
   1. birtokos eset:
   2. Beitrages
   3. Beitrags
adalékszerfn
adatfn
  1. r Wert
   'veːɐt
 1. műsz gazd
  1. r Parameter
   pa'raːmetɐ
  1. r Hinweis
   'hɪnvaɪs
   1. többes szám:
   2. Hinweise
   1. birtokos eset:
   2. Hinweises
 2. infor
  1. s Datum
   'daːtʊm
   1. többes szám:
   2. Data
   3. Daten
   1. birtokos eset:
   2. Datums
  1. r Beleg
   bə'leːk
   1. többes szám:
   2. Belege
   1. birtokos eset:
   2. Beleges
   3. Belegs
  1. e Angabe
   'angaːbə
adatbankfn
adatbevitelfn
adatbázisfn
adatfeldolgozásfn
adatfeldolgozásfn
adatgyûjtéskif
adathálózatfn
adatközlőfn
 1. nyelv
  1. adatgyűjtésnél r Informant
   ɪnfɔɐ'mant
   1. többes szám:
   2. Informanten
   1. birtokos eset:
   2. Informanten
adatokfn
  1. Daten
   'daːtən
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása