hati
  1. ziehen
   'tsiːən
  1. wirken
   'vɪɐkən
  1. walten
   'valtən
  1. Sechs
   'zɛks
 1. műsz
  1. greifen
   'graɪfən
-hatsi
  1. feltételes módban;közb/nyj udvarias hangú felszólítás/óhaj mögen
hatalmasfn
  1. r Mächtige
   1. többes szám:
   2. Mächtigen
   1. birtokos eset:
   2. Mächtigen
hatalmasmn
hatalmasabbmn
hatalmasságfn
hatalmon lévõfn
hatalmába keríti
  1. átv ergreifen
   ɛɐ'graɪfən
hatalmába keríti vmii
hatalomfn
  1. motorverseny e Kontrolle
   kɔn'trɔlə
   1. többes szám:
   2. Kontrollen
   1. birtokos eset:
   2. Kontrolle
hatalomfn
  1. átv e Macht
   'maxt
   1. birtokos eset:
   2. Macht
  1. e Herrschaft
   1. többes szám:
   2. Herrschaften
   1. birtokos eset:
   2. Herrschaft
  1. e Gewalt
   gə'valt
   1. többes szám:
   2. Gewalten
   1. birtokos eset:
   2. Gewalt
hatezerszn
hatfélemn
  1. sechserlei
   'zɛksɐlaɪ
hathatósmn
hatodikfn
  1. r/e/s Sechste
   'zɛkstə
   1. többes szám:
   2. Sechsten
   1. birtokos eset:
   2. Sechsten
hatodrészfn
  1. s Sechstel
   'zɛkstəl
   1. többes szám:
   2. Sechstel
   1. birtokos eset:
   2. Sechstels
hatodszorhsz
hatosfn
  1. számjegy r Sechser
   1. többes szám:
   2. Sechser
   1. birtokos eset:
   2. Sechsers
hatosfn
  1. e Sechs
   'zɛks
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása