ragfn
 1. nyelv
  1. e Endung
   'ɛndʊŋ
   1. többes szám:
   2. Endungen
   1. birtokos eset:
   2. Endung
rag (nyelvt)fn
  1. s Suffix
   zʊ'fɪks
   1. többes szám:
   2. Suffixe
   1. birtokos eset:
   2. Suffixes
ragacsfn
  1. r Kitt
   'kɪt
   1. többes szám:
   2. Kitte
   1. birtokos eset:
   2. Kittes
   3. Kitts
ragacsosmn
ragadi
  1. packen, picken
   'pakən 'pɪkən
ragadozómn
ragadozó állatfn
  1. s Raubtier
   1. többes szám:
   2. Raubtiere
   1. birtokos eset:
   2. Raubtieres
ragadtatja magát vmirekif
ragadósmn
  1. teigig
   'taɪgɪç
  1. schmierig
   'ʃmiːrɪç
  1. klebrig
   'kleːbrɪç
  1. kleben
   'kleːbən
ragaszkodiki
  1. kleben
   'kleːbən
ragaszkodik vmihezi
ragaszkodómn
ragaszti
  1. kitten
   'kɪtən
ragasztófn
  1. e Pappe
   'papə
   1. többes szám:
   2. Pappen
   1. birtokos eset:
   2. Pappe
ragasztóanyagfn
ragasztószalagfn
ragozi
  1. deklinieren
   dekli'niːrən
 1. nyelv
 2. nyelv
ragozhatómn
 1. nyelv
  1. flexibel
   flɛk'siːbəl
ragozásfn
 1. nyelv
  1. e Beugung
   'bɔʏgʊŋ
   1. többes szám:
   2. Beugungen
   1. birtokos eset:
   2. Beugung
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása