COVID-19 Fight
Összesen 37 találat 5 szótárban. Részletek
ábrázolásfn
  1. representation
   USA: re"prʌ·ze·nteɪ'ʃʌ·n UK: reprɪzenteɪʃn
  1. presentment
   USA: priː·ze'ntmʌ·nt UK: prɪzentmənt
  1. átv portrayal
   USA: pɔː·rtreɪ'ʌ·l UK: pɔːtreɪəl
  1. imagery
   USA: ɪ'mʌ·ʤriː· UK: ɪmɪʤəriː
  1. delineation
   USA: dʌ·lɪ"niː·eɪ'ʃʌ·n UK: dɪlɪnɪeɪʃn
ábrázolás görbékkelfn
  1. plotting
   USA: plɔ'tɪ·ŋ UK: plɔtɪŋ
jelképes ábrázolásfn
  1. symbolism
   USA: sɪ'mbʌ·lɪ"zʌ·m UK: sɪmbəlɪzəm
  1. emblem
   USA: e'mblʌ·m UK: embləm
metszetes ábrázoláskif
  1. cutaway view
   USA: kʌ'tʌ·weɪ· vyuː' UK: kʌtəweɪ vjuː
szimbolikus ábrázolásfn
  1. symbolism
   USA: sɪ'mbʌ·lɪ"zʌ·m UK: sɪmbəlɪzəm
lombozat ábrázolásafn
 1. műv
  1. leafage
   UK: liːfeɪʤ
földgömb ábrázolása sík laponfn
 1. földr
  1. projection
   USA: prʌ·ʤe'kʃʌ·n UK: prəʤekʃn
ábrázolásfn
  1. e Zeichnung
   'tsaɪçnʊŋ
   1. többes szám:
   2. Zeichnungen
   1. birtokos eset:
   2. Zeichnung
  1. e Vorstellung
   1. többes szám:
   2. Vorstellungen
   1. birtokos eset:
   2. Vorstellung
  1. e Figur
   fi'guːɐ
   1. többes szám:
   2. Figuren
   1. birtokos eset:
   2. Figur
  1. e Darstellung
   'daːɐʃtɛlʊŋ
  1. s Bild
   'bɪlt
   1. többes szám:
   2. Bilder
   1. birtokos eset:
   2. Bildes
   3. Bilds
jelképes ábrázolásfn
  1. e Symbolik
   zʏm'boːlɪk
   1. birtokos eset:
   2. Symbolik
ábrázolásfn
ábrázolásfn
ábrázolás térképennincs
ábrázolás térképen hagyományos jelzésekkelnincs
botanikai ábrázolásfn
figurális ábrázolásnincs
grafikus ábrázolásnincs
 1. tervé, folyamaté stb.
rajzos ábrázolásfn
képi ábrázolás művészi szabályainincs
  1. iconografia
   iconografía
képzőművészeti ábrázolások összességenincs
 1. személyről v. témáról
  1. iconografia
   iconografía
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása