COVID-19 Fight
Összesen 131 találat 7 szótárban. Részletek
ábrázoli
  1. write down
   USA: raɪ't daʊ'n UK: raɪt daʊn
  1. typify
   USA: tɪ'pʌ·faɪ" UK: tɪpɪfaɪ
  1. represent
   USA: re"prʌ·ze'nt UK: riːprɪzent
  1. átv portray
   USA: pɔː·rtreɪ' UK: pɔːtreɪ
 1. mat
  1. plot
   USA: plɔ't UK: plɔt
  1. átv picture
   USA: pɪ'ktʃəː· UK: pɪktʃər
  1. rég limn
   UK: lɪm
  1. image
   USA: ɪ'mʌ·ʤ UK: ɪmɪʤ
  1. depict
   USA: dʌ·pɪ'kt UK: dɪpɪkt
  1. delineate
   USA: dʌ·lɪ'niː·eɪ"t UK: dɪlɪnɪeɪt
ábrázoli
  1. illustrate
   USA: ɪ'lʌ·streɪ"t UK: ɪləstreɪt
ábrázolásfn
  1. representation
   USA: re"prʌ·ze·nteɪ'ʃʌ·n UK: reprɪzenteɪʃn
  1. presentment
   USA: priː·ze'ntmʌ·nt UK: prɪzentmənt
  1. átv portrayal
   USA: pɔː·rtreɪ'ʌ·l UK: pɔːtreɪəl
  1. imagery
   USA: ɪ'mʌ·ʤriː· UK: ɪmɪʤəriː
  1. delineation
   USA: dʌ·lɪ"niː·eɪ'ʃʌ·n UK: dɪlɪnɪeɪʃn
ábrázolás görbékkelfn
  1. plotting
   USA: plɔ'tɪ·ŋ UK: plɔtɪŋ
ábrázolatfn
  1. delineation
   USA: dʌ·lɪ"niː·eɪ'ʃʌ·n UK: dɪlɪnɪeɪʃn
ábrázol, jelképez, jellemezi
  1. typify
   USA: tɪ'pʌ·faɪ" UK: tɪpɪfaɪ
ábrázolnii
  1. graph
   USA: græ'f UK: grɑf
ábrázolómn
  1. representative
   USA: re"prʌ·ze'nʌ·tɪ·v UK: reprɪzentətɪv
  1. representational
   USA: re"prʌ·zʌ·nteɪ'ʃʌ·nʌ·l UK: reprɪzenteɪʃənl
  1. portrayer
   UK: pɔːtreɪə
ábrázoló festészetkif
  1. representational painting
   USA: re"prʌ·zʌ·nteɪ'ʃʌ·nʌ·l peɪ'nɪ·ŋ UK: reprɪzenteɪʃənl peɪntɪŋ
metszetben ábrázoli
  1. profile
   USA: proʊ'faɪ"l UK: proʊfaɪl
némajátékkal ábrázoli
  1. mime
   USA: maɪ'm UK: maɪm
vázlatosan ábrázoli
jelképes ábrázolásfn
  1. symbolism
   USA: sɪ'mbʌ·lɪ"zʌ·m UK: sɪmbəlɪzəm
  1. emblem
   USA: e'mblʌ·m UK: embləm
metszetes ábrázoláskif
  1. cutaway view
   USA: kʌ'tʌ·weɪ· vyuː' UK: kʌtəweɪ vjuː
szimbolikus ábrázolásfn
  1. symbolism
   USA: sɪ'mbʌ·lɪ"zʌ·m UK: sɪmbəlɪzəm
lombozat ábrázolásafn
 1. műv
  1. leafage
   UK: liːfeɪʤ
földgömb ábrázolása sík laponfn
 1. földr
  1. projection
   USA: prʌ·ʤe'kʃʌ·n UK: prəʤekʃn
élethűen ábrázolvakif
  1. drawn to the life
   USA: drɔː'n tʌ· ðiː· laɪ'f UK: drɔːn tuː ðiː laɪf
teljes alakot ábrázolómn
természetes színekben ábrázoltmn
 1. cím
  1. proper
   USA: prɔ'pəː· UK: prɔpər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása