COVID-19 Fight
áradi
  1. swell
   USA: swe'l UK: swel
  1. surge
   USA: səː'ʤ UK: səːʤ
  1. rush
   USA: rʌ'ʃ UK: rʌʃ
  1. get up
   USA: gɪ't ʌ'p UK: get ʌp
  1. emanate
   USA: e'mʌ·neɪ"t UK: eməneɪt
  1. diffuse
   USA: dʌ·fyuː'z UK: dɪfjuːz
árad belőle a szói
  1. keep on spouting
   USA: kiː'p ɔ'n spaʊ'tɪ·ŋ UK: kiːp ɔn spaʊtɪŋ
áradatfn
  1. torrent
   USA: tɔː'rʌ·nt UK: tɔrənt
  1. átv sweep
   USA: swiː'p UK: swiːp
  1. stream
   USA: striː'm UK: striːm
  1. átv river
   USA: rɪ'vəː· UK: rɪvər
  1. gush
   USA: gʌ'ʃ UK: gʌʃ
 1. átv
  1. freshet
   UK: freʃɪt
  1. átv flux
   USA: flʌ'ks UK: flʌks
  1. flush
   USA: flʌ'ʃ UK: flʌʃ
  1. flow
   USA: floʊ' UK: floʊ
  1. a kérdések végtelen áradata
    1. endless flow of questions
  1. deluge
   USA: de'lyuː·ʤ UK: deljuːʤ
áradmányfn
 1. geol
  1. drift
   USA: drɪ'ft UK: drɪft
  1. alluvion
   UK: əluːvjən
 2. geol
  1. accretion
   USA: ʌ·kriː'ʃʌ·n UK: əkriːʃn
áradmányos területfn
  1. slob
   USA: slɔ'b UK: slɔb
áradoziki
  1. átv gush
   USA: gʌ'ʃ UK: gʌʃ
áradozik vmirőli
áradozvahsz
  1. effusively
   USA: ʌ·fyuː'sɪ·vliː· UK: ɪfjuːsɪvliː
áradozásfn
  1. outpouring
   USA: aʊ"tpɔː'rɪ·ŋ UK: aʊtpɔːrɪŋ
  1. gush
   USA: gʌ'ʃ UK: gʌʃ
áradozómn
  1. sloppy
   USA: slɔ'piː· UK: slɔpiː
  1. exuberant
   USA: ɪ·gzuː'bəː·ʌ·nt UK: ɪgzjuːbərənt
  1. effusive
   USA: e'fyuː·sɪ·v UK: ɪfjuːsɪv
áradozó bókokkif
  1. effusive compliments
   USA: e'fyuː·sɪ·v kɔ'mplʌ·me·nts UK: ɪfjuːsɪv kɔmplɪments
áradozó stíluskif
  1. copious style
   USA: koʊ'piː·ʌ·s staɪ'l UK: koʊpɪəs staɪl
  1. copious language
   USA: koʊ'piː·ʌ·s læ'ŋgwʌ·ʤ UK: koʊpɪəs læŋgwɪʤ
áradozó személyfn
  1. gusher
   USA: gʌ'ʃəː· UK: gʌʃər
áradozósmn
áradásfn
  1. swelling
   USA: swe'lɪ·ŋ UK: swelɪŋ
  1. átv sweep
   USA: swiː'p UK: swiːp
  1. spate
   USA: speɪ't UK: speɪt
  1. flush
   USA: flʌ'ʃ UK: flʌʃ
  1. rég flow
   USA: floʊ' UK: floʊ
  1. flood
   USA: flʌ'd UK: flʌd
  1. Ebben az áradásban biztos kisodródott a tengerre.
    1. But it will be out to sea on this flood.
áradómn
  1. torrential
   USA: tɔː·re'nʃʌ·l UK: tərenʃl
  1. surging
   USA: səː'ʤɪ·ŋ UK: səːʤɪŋ
  1. flushing
   USA: flʌ'ʃɪ·ŋ UK: flʌʃɪŋ
áradó jókedvfn
  1. elation
   USA: ʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: ɪleɪʃn
dagad (áradat)i
  1. set in
   USA: se't ɪ'n UK: set ɪn
sodró áradatfn
  1. átv whirl
   USA: hwəː'l UK: wəːl
élvezetek áradatakif
  1. whirl of pleasures
   USA: hwəː'l ʌ·v ple'ʒəː·z UK: wəːl ɔv pleʒəz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása