COVID-19 Fight
Összesen 61 találat 9 szótárban. Részletek
átalakíti
  1. transmute
   UK: trænzmjuːt
  1. transmogrify
   UK: trænzmɔgrɪfaɪ
  1. rég hum translate
   USA: træ'nsleɪ"t UK: trænzleɪt
  1. transform
   USA: træ'nsfɔː·rm UK: trænsfɔːm
  1. transfigure
   UK: trænsfɪgər
  1. biz reshuffle
   USA: riː·ʃʌ'fʌ·l UK: riːʃʌfl
  1. remake
   USA: riː'meɪ'k UK: riːmeɪk
  1. remade
   USA: riː·meɪ'd UK: riːmeɪd
  1. reform
   USA: rʌ·fɔː'rm UK: riːfɔːm
  1. redo
   USA: riː·duː' UK: riːduː
  1. US make over
   USA: meɪ'k oʊ'vəː· UK: meɪk oʊvər
  1. biz leaven
   USA: le'vʌ·n UK: levn
  1. convert
   USA: kʌ·nvəː't UK: kɔnvəːt
  1. alter
   USA: ɔː'ltəː· UK: ɔːltər
  1. adapt
   USA: ʌ·dæ'pt UK: ədæpt
átalakításfn
  1. transmutation
   UK: trænzmjuːteɪʃn
  1. hum transmogrification
   UK: trænzmɔgrɪfɪkeɪʃn
  1. transformation
   USA: træ"nsfəː·meɪ'ʃʌ·n UK: trænsfəmeɪʃn
  1. reshuffle
   USA: riː·ʃʌ'fʌ·l UK: riːʃʌfl
  1. remodeling
   USA: rʌ·mɔ'dʌ·lɪ·ŋ UK: riːmɔdlɪŋ
  1. reforming
   USA: rʌ·fɔː'rmɪ·ŋ UK: rɪfɔːmɪŋ
  1. reform
   USA: rʌ·fɔː'rm UK: riːfɔːm
  1. reconstruction
   USA: riː"kʌ·nstrʌ'kʃʌ·n UK: riːkənstrʌkʃn
  1. converting
   USA: kʌ·nvəː'tɪ·ŋ UK: kənvəːtɪŋ
  1. conversion
   USA: kʌ·nvəː'ʒʌ·n UK: kənvəːʃn
  1. altering
   USA: ɔː'ltəː·ɪ·ŋ UK: ɔːltərɪŋ
  1. alteration
   USA: ɔː"ltəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɔːltəreɪʃn
átalakításoki
  1. converts
   USA: kʌ·nvəː'ts UK: kɔnvəːts
átalakítás, szerkezetváltás (PHARE)fn
  1. restructuring
   USA: riː·strʌ'ktʃəː·ɪ·ŋ UK: riːstrʌktʃərɪŋ
átalakít, átformáli
  1. reshape
   USA: riː·ʃeɪ'p UK: riːʃeɪp
átalakíthatómn
  1. transformable
   UK: trænsfɔːməbl
átalakítófn
  1. inverter
   UK: ɪnvəːtər
  1. converter
   USA: kʌ·nvəː'təː· UK: kənvəːtər
átalakítottmn
  1. redone
   USA: riː·dʌ'n UK: riːdʌn
átalakít, újjáalakít, rendbehozi
  1. revamp
   USA: riː·væ'mp UK: riːvæmp
átalakítvamn
  1. converted
   USA: kʌ·nvəː'tʌ·d UK: kənvəːtɪd
átalakít vmvéi
  1. turn into
   USA: təː'n ɪ"ntʌ· UK: təːn ɪntuː
meglepő átalakításfn
  1. transmogrification
   UK: trænzmɔgrɪfɪkeɪʃn
teljes átalakításfn
  1. transmogrification
   UK: trænzmɔgrɪfɪkeɪʃn
kölcsönösen átalakíthatómn
  1. interconvertible
   UK: ɪntəːkənvəːtəbl
egyenáram/váltóáram átalakítófn
Poland-Hungary Assistance for Restructuring the Economy - támogatás Lengyelország és Magyarország gazdaságának átalakításához (EU)kif
átalakíti
  1. ruhát schneidern
   'ʃnaɪdɐn
átalakíti
  1. ruhát verändern
átalakításfn
  1. e Wandlung
   'vandlʊŋ
   1. többes szám:
   2. Wandlungen
   1. birtokos eset:
   2. Wandlung
  1. e Transformation
   transfɔɐma'tsioːn
  1. e Neuerung
   'nɔʏərʊŋ
   1. többes szám:
   2. Neuerungen
   1. birtokos eset:
   2. Neuerung
  1. r Aufbau
   1. birtokos eset:
   2. Aufbaues
   3. Aufbaus
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása