COVID-19 Fight
Összesen 34 találat 9 szótárban. Részletek
átalakuli
  1. transform
   USA: træ'nsfɔː·rm UK: trænsfɔːm
  1. alter
   USA: ɔː'ltəː· UK: ɔːltər
átalakulásfn
  1. turning
   USA: təː'nɪ·ŋ UK: təːnɪŋ
  1. transmutation
   UK: trænzmjuːteɪʃn
  1. hum transmogrification
   UK: trænzmɔgrɪfɪkeɪʃn
  1. transformation
   USA: træ"nsfəː·meɪ'ʃʌ·n UK: trænsfəmeɪʃn
  1. transfiguration
   UK: trænsfɪgəreɪʃn
  1. metamorphosis
   USA: me"tʌ·mɔː'rfʌ·sʌ·s UK: metəmɔːfəsɪs
  1. metamorphosis, metamorphoses
   UK: metəmɔːfəsɪs metəmɔːfoʊzɪz
  1. interchange
   USA: ɪ"nəː·tʃeɪ'nʤ UK: ɪntətʃeɪnʤ
  1. conversion
   USA: kʌ·nvəː'ʒʌ·n UK: kənvəːʃn
  1. altering
   USA: ɔː'ltəː·ɪ·ŋ UK: ɔːltərɪŋ
  1. alteration
   USA: ɔː"ltəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɔːltəreɪʃn
átalakul(áson esik át)kif
  1. undergo a transformation
   USA: ʌ"ndəː·goʊ' eɪ' træ"nsfəː·meɪ'ʃʌ·n UK: ʌndəgoʊ eɪ trænsfəmeɪʃn
átalakulómn
  1. altering
   USA: ɔː'ltəː·ɪ·ŋ UK: ɔːltərɪŋ
átalakul vmivéi
  1. pass into
   USA: pæ's ɪ"ntʌ· UK: pɑs ɪntuː
gyökeres átalakulásfn
  1. revolution
   USA: re"vʌ·luː'ʃʌ·n UK: revəluːʃn
súlyponti ágazat - A Phare tevékenysége a partnerországok súlyponti ágazataira összpontosul. A Phare finanszírozás alapterületei valamennyi érintett országban azonosak, jóllehet az országok az átalakulás eltérő fázisaiban vannak. E súlyponti területek közkif
átalakulásfn
  1. r Wechsel
   'vɛksəl
   1. többes szám:
   2. Wechsel
   1. birtokos eset:
   2. Wechsels
  1. e Wandlung
   'vandlʊŋ
   1. többes szám:
   2. Wandlungen
   1. birtokos eset:
   2. Wandlung
  1. r Wandel
   'vandəl
   1. birtokos eset:
   2. Wandels
  1. r Übergang
   1. birtokos eset:
   2. Übergangs
  1. e Transformation
   transfɔɐma'tsioːn
átalakul vmivéi
átalakulásnincs
átalakulnincs
  1. trasformarsi
   amivé/amilyenné: in
 1. külsőleg
  1. mutarsi
   amivé/amilyenné: in
  1. erigersi
   amivé/amilyenné: in erígersi
átalakulásnincs
 1. külsőleg
 2. külsőleg
  1. ritk irod trasfiguramento
 3. külsőleg
 4. társ. pol gazd
 5. hátrányosan
átalakulásfn
  1. metamorfosi
   n inv metamórfosi
  1. irod avatara
   h
  1. irod avatar
   h inv avatár, helytelenül ávatar
átalakulás lárvából kifejlett példánnyáfn
  1. metamorfosi
   n inv metamórfosi
átalakulónincs
átalakulóképességnincs
fokozatos átalakulásnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása