COVID-19 Fight
Összesen 27 találat 6 szótárban. Részletek
áthatoli
  1. repass
   USA: riː·pæ's UK: riːpɑs
  1. pierce through
   USA: pɪ'rs θruː' UK: pɪəs θruː
  1. pierce through
   USA: pɪ'rs θruː' UK: pɪəs θruː
  1. permeate
   USA: pəː'miː·eɪ"t UK: pəːmɪeɪt
  1. permeate
   USA: pəː'miː·eɪ"t UK: pəːmɪeɪt
  1. needle
   USA: niː'dʌ·l UK: niːdl
  1. get through
   USA: gɪ't θruː' UK: get θruː
  1. come through
   USA: kʌ'm θruː' UK: kʌm θruː
  1. break through
   USA: breɪ'k θruː' UK: breɪk θruː
áthat(ol)i
  1. penetrate
   USA: pe'nʌ·treɪ"t UK: penɪtreɪt
áthatolásfn
  1. permeation
   UK: pəːmɪeɪʃn
  1. penetration
   USA: pe"nʌ·treɪ'ʃʌ·n UK: penɪtreɪʃn
áthatolhatatlanmn
  1. solid
   USA: sɔ'lʌ·d UK: sɔlɪd
  1. Használj homogén színeket és kerüld a nagy mintákat ha nagyobbnak akarod láttatni a szobád.
    1. Use solid colors and avoid large patterns if you want to make your room look bigger.
  1. impervious
   USA: ɪ"mpəː'viː·ʌ·s UK: ɪmpəːvɪəs
  1. impermeable
   UK: ɪmpəːmɪəbl
  1. impenetrable
   USA: ɪ"mpe'nʌ·trʌ·bʌ·l UK: ɪmpenɪtrəbl
  1. impassable
   USA: ɪ"mpæ'sʌ·bʌ·l UK: ɪmpɑsəbl
  1. deep
   USA: diː'p UK: diːp
áthatolhatatlanságfn
  1. imperviousness
   UK: ɪmpəːvɪəsnəs
áthatolhatómn
  1. permeable
   USA: pəː'miː·ʌ·bʌ·l UK: pəːmɪəbl
  1. penetrable
   UK: penɪtrəbl
  1. passable
   USA: pæ'sʌ·bʌ·l UK: pɑsəbl
áthatolhatóságfn
  1. penetrability
   UK: penɪtrəbɪlɪtiː
erővel áthatoli
  1. plough through
   USA: ploʊ' θruː' UK: plaʊ θruː
sürü, áthatolhatatlan, vastagmn
  1. dense
   USA: de'ns UK: dens
áthatolásfn
áthatolhatatlanmn
áthatoli
 1. tárgy
áthatolhatatlanmn
áthatolhatatlanságfn
áthatolnincs
áthatoli
 1. fény
  1. irod tralucere
   tralúcere
áthatolásnincs
áthatolás szilárd testekennincs
 1. okkultizmus, paranormális jelenség
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása