COVID-19 Fight
Összesen 30 találat 9 szótárban. Részletek
értékelésfn
  1. valuation
   USA: væ·lyuː·eɪ'ʃʌ·n UK: væljʊeɪʃn
  1. Minden diák megkapta első félévi értékelését az osztályfőnöktől.
    1. Each student received their evaluation of the first semester from the headteacher.
    1. Each student received their evaluation of the first semester from the headteacher.
  1. rating
   USA: reɪ'tɪ·ŋ UK: reɪtɪŋ
  1. rate
   USA: reɪ't UK: reɪt
  1. evaluation
   USA: iː·væ"lyuː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪvæljʊeɪʃn
  1. Minden diák megkapta első félévi értékelését az osztályfőnöktől.
    1. Each student received their evaluation of the first semester from the headteacher.
    1. Each student received their evaluation of the first semester from the headteacher.
  1. evaluating
   USA: iː·væ'lyuː·eɪ"tɪ·ŋ UK: ɪvæljʊeɪtɪŋ
  1. estimation
   USA: e"stʌ·meɪ'ʃʌ·n UK: estɪmeɪʃn
  1. estimate
   USA: e'stʌ·meɪ"t UK: estɪmeɪt
  1. Becslésük szerint ez a csodálatos jármű óránként legalább százharminc mérfölddel haladt.
    1. By their estimate, this amazing vehicle was going at least one hundred and thirty miles an hour.
  1. assessment
   USA: ʌ·se'smʌ·nt UK: əsesmənt
  1. A helyzet értékelésekor ezért hasonlóan kell eljárni, mint az új hitel esetében.
    1. The assessment of the situation should therefore be similar to that of the case of a new loan.
  1. appreciation
   USA: ʌ·priː"ʃiː·eɪ'ʃʌ·n UK: əpriːʃɪeɪʃn
  1. Az ő értékelése intellektuális volt.
    1. His own appreciation was intellectual.
  1. appraisal
   USA: ʌ·preɪ'zʌ·l UK: əpreɪzl
értékelés (EU)kif
  1. evaluation, assessment
   USA: iː·væ"lyuː·eɪ'ʃʌ·n ʌ·se'smʌ·nt UK: ɪvæljʊeɪʃn əsesmənt
értékelés (PHARE)fn
  1. evaluation
   USA: iː·væ"lyuː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪvæljʊeɪʃn
  1. assessment
   USA: ʌ·se'smʌ·nt UK: əsesmənt
nagyra értékelésfn
  1. appreciation
   USA: ʌ·priː"ʃiː·eɪ'ʃʌ·n UK: əpriːʃɪeɪʃn
értékelésfn
  1. e Wertung
   'veːɐtʊŋ
   1. többes szám:
   2. Wertungen
   1. birtokos eset:
   2. Wertung
  1. e Bewertung
   bə'veːɐtʊŋ
   1. többes szám:
   2. Bewertungen
   1. birtokos eset:
   2. Bewertung
  1. e Beurteilung
   1. többes szám:
   2. Beurteilungen
   1. birtokos eset:
   2. Beurteilung
értékelésfn
 1. iskolai is
értékelésfn
értékelésfn
 1. ját
  1. kártyajátékban h litige
értékelésnincs
nem értékelésnincs
értékelési kritériumnincs
  1. parametro
   parámetro
értékelési tartaléknincs
értékelés nem a lényeg, hanem aszerint, ki mondjanincs
értékelés pontokkalnincs
értékelés szemrevételezésselnincs
kedvező értékelésnincs
összefoglaló értékelésnincs
összegző értékelésnincs
igazságtartalom és megalapozottság értékelésenincs
 1. jog
  1. disamina
   disámina
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása