COVID-19 Fight
Összesen 79 találat 9 szótárban. Részletek
értékeli
  1. value
   USA: væ'lyuː· UK: væljuː
  1. A nyersolaj értéke az a fő tényező, ami a motorbenzin árát befolyásolja .
    1. The value of crude oil is the major factor that influences gasoline prices.
  1. size up
   USA: saɪ'z ʌ'p UK: saɪz ʌp
  1. rate
   USA: reɪ't UK: reɪt
  1. Hogyan értékeli játékát a mai meccsen?
    1. How do you rate his play in the match today?
  1. prize
   USA: praɪ'z UK: praɪz
  1. prise
   UK: praɪz
  1. price
   USA: praɪ's UK: praɪs
  1. figure
   USA: fɪ'gyəː· UK: fɪgər
  1. evaluate
   USA: iː·væ'lyuː·eɪ"t UK: ɪvæljʊeɪt
  1. A Bizottság minden beadott pályázatot értékelni fog.
    1. The Committee will evaluate all submitted proposals.
  1. estimate
   USA: e'stʌ·meɪ"t UK: estɪmeɪt
  1. esteem
   USA: ʌ·stiː'm UK: ɪstiːm
  1. appreciate
   USA: ʌ·priː'ʃiː·eɪ"t UK: əpriːʃɪeɪt
  1. appraise
   USA: ʌ·preɪ'z UK: əpreɪz
értékel; becsüli
  1. appreciate
   USA: ʌ·priː'ʃiː·eɪ"t UK: əpriːʃɪeɪt
értékelésfn
  1. valuation
   USA: væ·lyuː·eɪ'ʃʌ·n UK: væljʊeɪʃn
  1. Minden diák megkapta első félévi értékelését az osztályfőnöktől.
    1. Each student received their evaluation of the first semester from the headteacher.
    1. Each student received their evaluation of the first semester from the headteacher.
  1. rating
   USA: reɪ'tɪ·ŋ UK: reɪtɪŋ
  1. rate
   USA: reɪ't UK: reɪt
  1. evaluation
   USA: iː·væ"lyuː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪvæljʊeɪʃn
  1. Minden diák megkapta első félévi értékelését az osztályfőnöktől.
    1. Each student received their evaluation of the first semester from the headteacher.
    1. Each student received their evaluation of the first semester from the headteacher.
  1. evaluating
   USA: iː·væ'lyuː·eɪ"tɪ·ŋ UK: ɪvæljʊeɪtɪŋ
  1. estimation
   USA: e"stʌ·meɪ'ʃʌ·n UK: estɪmeɪʃn
  1. estimate
   USA: e'stʌ·meɪ"t UK: estɪmeɪt
  1. Becslésük szerint ez a csodálatos jármű óránként legalább százharminc mérfölddel haladt.
    1. By their estimate, this amazing vehicle was going at least one hundred and thirty miles an hour.
  1. assessment
   USA: ʌ·se'smʌ·nt UK: əsesmənt
  1. A helyzet értékelésekor ezért hasonlóan kell eljárni, mint az új hitel esetében.
    1. The assessment of the situation should therefore be similar to that of the case of a new loan.
  1. appreciation
   USA: ʌ·priː"ʃiː·eɪ'ʃʌ·n UK: əpriːʃɪeɪʃn
  1. Az ő értékelése intellektuális volt.
    1. His own appreciation was intellectual.
  1. appraisal
   USA: ʌ·preɪ'zʌ·l UK: əpreɪzl
értékelés (EU)kif
  1. evaluation, assessment
   USA: iː·væ"lyuː·eɪ'ʃʌ·n ʌ·se'smʌ·nt UK: ɪvæljʊeɪʃn əsesmənt
értékelés (PHARE)fn
  1. evaluation
   USA: iː·væ"lyuː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪvæljʊeɪʃn
  1. assessment
   USA: ʌ·se'smʌ·nt UK: əsesmənt
értékelőmn
  1. appraising
   USA: ʌ·preɪ'zɪ·ŋ UK: əpreɪzɪŋ
értékelő bizottság - A szerződő hatóság által kinevezett szakértői bizottság. (PHARE)kif
  1. evaluation committee
   USA: iː·væ"lyuː·eɪ'ʃʌ·n kʌ·mɪ'tiː· UK: ɪvæljʊeɪʃn kəmɪtiː
értékelő bizottság (EU)kif
  1. evaluation committee
   USA: iː·væ"lyuː·eɪ'ʃʌ·n kʌ·mɪ'tiː· UK: ɪvæljʊeɪʃn kəmɪtiː
értékelő jelentés - A tenderek kirtékelése után jelentés készül, amelyet az értékelő bizottság elnöke ír alá. A jelentésben összegezik az ajánlatok kiértékelését és javaslatot tesznek apályázat nyertesére. (PHARE)kif
  1. evaluation report
   USA: iː·væ"lyuː·eɪ'ʃʌ·n rʌ·pɔː'rt UK: ɪvæljʊeɪʃn rɪpɔːt
értékelő jelentés (EU)kif
  1. evaluation report
   USA: iː·væ"lyuː·eɪ'ʃʌ·n rʌ·pɔː'rt UK: ɪvæljʊeɪʃn rɪpɔːt
nagyra értékelkif
  1. set great value by
   USA: se't greɪ't væ'lyuː· baɪ' UK: set greɪt væljuː baɪ
  1. set great store by
   USA: se't greɪ't stɔː'r baɪ' UK: set greɪt stɔːr baɪ
  1. set a high value
   USA: se't eɪ' haɪ' væ'lyuː· UK: set eɪ haɪ væljuː
  1. set a high price on
   USA: se't eɪ' haɪ' praɪ's ɔ'n UK: set eɪ haɪ praɪs ɔn
  1. lay great store by
   USA: leɪ' greɪ't stɔː'r baɪ' UK: leɪ greɪt stɔːr baɪ
nagyra értékelésfn
  1. appreciation
   USA: ʌ·priː"ʃiː·eɪ'ʃʌ·n UK: əpriːʃɪeɪʃn
(fel)becsül, értékel, felmérfn
  1. estimate
   USA: e'stʌ·meɪ"t UK: estɪmeɪt
hamisan értékelőmn
  1. sophistical
   UK: səfɪstɪkəl
  1. sophistic
   UK: səfɪstɪk
egyre többen értékelikkif
  1. his stock is going up
   USA: hʌ·z stɔ'k ʌ·z goʊ'ʌ·n ʌ'p UK: hɪz stɔk ɪz goʊɪŋ ʌp
ellenőrző és értékelő jelentés - Évente készítik az eltelt időszak eredményeiről. Megállapításait a következő időszak Phare-programjait meghatározó startégiai tervek elkészítésénél hasznosítják. (PHARE)kif
  1. Monitoring & Assessment Report
   USA: mɔ'nʌ·təː·ɪ·ŋ ʌ·se'smʌ·nt rʌ·pɔː'rt UK: mɔnɪtərɪŋ əsesmənt rɪpɔːt
értékeli
értékelésfn
  1. e Wertung
   'veːɐtʊŋ
   1. többes szám:
   2. Wertungen
   1. birtokos eset:
   2. Wertung
  1. e Bewertung
   bə'veːɐtʊŋ
   1. többes szám:
   2. Bewertungen
   1. birtokos eset:
   2. Bewertung
  1. e Beurteilung
   1. többes szám:
   2. Beurteilungen
   1. birtokos eset:
   2. Beurteilung
értékeli
 1. vmi árért
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása