COVID-19 Fight
Összesen 48 találat 9 szótárban. Részletek
értéktelenmn
  1. worthless
   USA: wəː'θlʌ·s UK: wəːθləs
  1. waste
   USA: weɪ'st UK: weɪst
  1. void
   USA: vɔɪ'd UK: vɔɪd
  1. rég vile
   USA: vaɪ'l UK: vaɪl
  1. valueless
   USA: væ'lyuː·lʌ·s UK: væljuːləs
  1. unworthy
   USA: ʌ·nwəː'ðiː· UK: ʌnwəːðiː
  1. unhelpful
   USA: ʌ·nhe'lpfʌ·l UK: ʌnhelpfəl
  1. átv trashy
   USA: træ'ʃiː· UK: træʃiː
  1. screwy
   USA: skruː'iː· UK: skruːiː
  1. punk
   USA: pʌ'ŋk UK: pʌŋk
  1. rég pelting
   UK: peltɪŋ
  1. paltry
   USA: pɔː'ltriː· UK: pɔːltriː
  1. null
   USA: nʌ'l UK: nʌl
  1. biz misbegotten
   USA: mɪ"sbʌ·gɔ'tʌ·n UK: mɪsbɪgɔtn
  1. it has no guts in it
   USA: ʌ·t hʌ·z noʊ' gʌ'ts ɪ'n ʌ·t UK: ɪt hæz noʊ gʌts ɪn ɪt
  1. biz hollow
   USA: hɔ'loʊ· UK: hɔloʊ
  1. skót feckless
   USA: fe'klʌ·s UK: feklɪs
  1. drossy
   UK: drɔsiː
  1. cheap
   USA: tʃiː'p UK: tʃiːp
  1. rég chaffy
   USA: tʃæ'fiː· UK: tʃɑfiː
  1. bum
   USA: bʌ'm UK: bʌm
  1. barren
   USA: bæ'rʌ·n UK: bærən
értéktelen díszfn
  1. tinsel
   USA: tɪ'nsʌ·l UK: tɪnsl
értéktelen dologfn
  1. refuse
   USA: re'fyuː"z UK: rɪfjuːz
  1. A zöld (vagy kerti) hulladék elszállítása péntekenként történik.
    1. Green (or garden) refuse is disposed on Fridays.
  1. US punk
   USA: pʌ'ŋk UK: pʌŋk
  1. táj preen
   USA: priː'n UK: priːn
  1. nothingness
   USA: nʌ'θɪ·ŋnʌ·s UK: nʌθɪŋnəs
értéktelen emberfn
  1. piker
   USA: paɪ'kəː· UK: paɪkər
értéktelen holmifn
  1. truck
   USA: trʌ'k UK: trʌk
  1. szl tripe
   USA: traɪ'p UK: traɪp
  1. szl US galoot
  1. biz átv dross
   USA: drɔː's UK: drɔs
  1. chaff
   USA: tʃæ'f UK: tʃɑf
értéktelenné teszi
  1. stultify
   USA: stʌ'ltʌ·faɪ" UK: stʌltɪfaɪ
értéktelenségfn
  1. worthlessness
   UK: wəːθləsnəs
  1. paltriness
   UK: pɔːltrɪnəs
  1. nothingness
   USA: nʌ'θɪ·ŋnʌ·s UK: nʌθɪŋnəs
mutatós értéktelen holmifn
  1. tawdriness
   UK: tɔːdrɪnəs
értéktelenmn
  1. schlecht
   'ʃlɛçt
  1. nichtig
   'nɪçtɪç
értéktelenítésfn
  1. e Entwertung
   ɛnt'veːɐtʊŋ
   1. többes szám:
   2. Entwertungen
   1. birtokos eset:
   2. Entwertung
értéktelenné teszi
értéktelenségfn
  1. e Nichtigkeit
   'nɪçtɪçkaɪt
   1. többes szám:
   2. Nichtigkeiten
   1. birtokos eset:
   2. Nichtigkeit
értéktelenfn
értéktelen dologfn
értéktelen holmifn
értéktelenségfn
értéktelenfn
értéktelenmn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása