COVID-19 Fight
Összesen 43 találat 9 szótárban. Részletek
észleli
  1. perceive
   USA: pəː·siː'v UK: pəsiːv
  1. observe
   USA: ʌ·bzəː'v UK: əbzəːv
  1. notice
   USA: noʊ'tʌ·s UK: noʊtɪs
  1. discern
   USA: dɪ"səː'n UK: dɪsəːn
  1. detect
   USA: dʌ·te'kt UK: dɪtekt
észlel, érzékelfn
  1. sense
   USA: se'ns UK: sens
észlelésfn
  1. sighting
   USA: saɪ'tɪ·ŋ UK: saɪtɪŋ
  1. perception
   USA: pəː·se'pʃʌ·n UK: pəsepʃn
  1. observation
   USA: ɔ"bzəː·veɪ'ʃʌ·n UK: ɔbzəveɪʃn
 1. fil
  1. cognizance
   USA: kɔ'gnʌ·zʌ·ns UK: kɔgnɪzəns
  1. cognition
   USA: kɔ·gnɪ'ʃʌ·n UK: kɔgnɪʃn
észleletlenmn
  1. unnoted
   UK: ʌnnoʊted
észlelet, perceptumfn
  1. percept
   UK: pəːsept
észlelhetőmn
  1. sensible
   USA: se'nsʌ·bʌ·l UK: sensəbl
  1. perceptible
   USA: pəː·se'ptʌ·bʌ·l UK: pəseptəbl
  1. observable
   USA: ʌ·bzəː'vʌ·bʌ·l UK: əbzəːvəbl
  1. appreciable
   USA: ʌ·priː'ʃʌ·bʌ·l UK: əpriːʃəbl
észlelhető hőkif
  1. sensible heat
   USA: se'nsʌ·bʌ·l hiː't UK: sensəbl hiːt
észlelhetőségfn
  1. perceptibility
   UK: pəseptəbɪlɪtiː
észlelőmn
  1. percipient
   USA: pəː·sɪ'pyʌ·nt UK: pəsɪpɪənt
 1. fil
  1. cognitive
   USA: kɔ'gnʌ·tɪ·v UK: kɔgnɪtɪv
észlelt/érzékelt dologfn
 1. fil
  1. percept
   UK: pəːsept
érzékel, észleli
  1. perceive
   USA: pəː·siː'v UK: pəsiːv
tudatos észlelésfn
 1. pszich
  1. apperception
   UK: æpəːsepʃən
érzéki észleletkif
  1. sensory perception
   USA: se'nsəː·iː· pəː·se'pʃʌ·n UK: sensəriː pəsepʃn
alig észlelhetőmn
  1. imperceptible
   USA: ɪ"mpəː·se'ptʌ·bʌ·l UK: ɪmpəseptəbl
alig észlelhetőenhsz
  1. imperceptibly
   USA: ɪ"mpəː·se'ptʌ·bliː· UK: ɪmpəseptəbliː
nem észleltmn
  1. unnoted
   UK: ʌnnoʊted
hálózatba való betörés észlelésekif
  1. intruder detection
   USA: ɪ"ntruː'dəː· dʌ·te'kʃʌ·n UK: ɪntruːdər dɪtekʃn
észleli
észlelésfn
észlelhetõmn
  1. bemerkbar
   bə'mɛɐkbaːɐ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása