COVID-19 Fight
Összesen 18 találat 6 szótárban. Részletek
észrevehetőmn
  1. átv salient
   USA: seɪ'lyʌ·nt UK: seɪlɪənt
 1. fil
  1. phenomenal
   USA: fʌ·nɔ'mʌ·nʌ·l UK: fɪnɔmɪnl
  1. perceptible
   USA: pəː·se'ptʌ·bʌ·l UK: pəseptəbl
  1. noticeable
   USA: noʊ'tʌ·sʌ·bʌ·l UK: noʊtɪsəbl
  1. marked
   USA: mɔ'rkt UK: mɑkt
  1. discoverable
   USA: dɪ"skʌ'vrʌ·bʌ·l UK: dɪskʌvərəbl
  1. discernible
   USA: dɪ"səː'nʌ·bʌ·l UK: dɪsəːnəbl
  1. appreciable
   USA: ʌ·priː'ʃʌ·bʌ·l UK: əpriːʃəbl
észrevehetőenhsz
  1. sensibly
   USA: se'nsʌ·bliː· UK: sensəbliː
  1. noticeably
   USA: noʊ'tʌ·sʌ·bliː· UK: noʊtɪsəbliː
  1. appreciably
   USA: ʌ·priː'ʃʌ·bliː· UK: əpriːʃəbliː
észrevehetőségfn
  1. perceptibility
   UK: pəseptəbɪlɪtiː
alig észrevehetőmn
  1. insensible
   UK: ɪnsensəbl
  1. inconspicuous
   USA: ɪ"ŋkɔ'nspɪ·kwʌ·s UK: ɪnkənspɪkjʊəs
  1. átv faint
   USA: feɪ'nt UK: feɪnt
  1. blurred
   USA: bləː'd UK: bləːd
nem észrevehető átmenetűmn
  1. seamless
   USA: siː'mlʌ·s UK: siːmləs
alig észrevehetőenhsz
  1. imperceptibly
   USA: ɪ"mpəː·se'ptʌ·bliː· UK: ɪmpəseptəbliː
feltűnik, észrevehetővé válikkif
  1. eye / meet the -
   USA: aɪ' miː't ðiː· UK: aɪ miːt ðiː
észrevehetőmn
  1. sichtbar
   'zɪçtbaːɐ
  1. bemerkbar
   bə'mɛɐkbaːɐ
észrevehetői
észrevehetőmn
alig észrevehetőenhsz
észrevehetőnincs
  1. ravvisabile
   ravvisábile
  1. osservabile
   osservábile
észrevehetőségnincs
alig észrevehetőnincs
  1. timido
   tímido
alig észrevehető, nőknél vonzónak tartott kancsalságnincs
észrevehetőnincs
  1. alig észrevehetően elmosolyodott
    1. усмихна се едва ~о
  1. alig észrevehető mosoly
    1. едва ~а усмивка
észrevehetővé váliknincs
észrevehetőmn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása