COVID-19 Fight
Összesen 109 találat 9 szótárban. Részletek
ítéletfn
  1. visitation
   USA: vɪ"zʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: vɪzɪteɪʃn
 1. jog
  1. verdict
   USA: vəː'dɪ·kt UK: vəːdɪkt
  1. judgment
   USA: ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: ʤʌʤmənt
  1. judgement
   USA: ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: ʤʌʤmənt
  1. rég doom
   USA: duː'm UK: duːm
 2. jog
  1. deliverance
   USA: dʌ·lɪ'vrʌ·ns UK: dɪlɪvərəns
 3. jog
  1. award
   USA: ʌ·wɔː'rd UK: əwɔːd
  1. adjudication
   USA: ʌ·ʤuː"dʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: əʤuːdɪkeɪʃn
ítélet/döntésfn
  1. adjudication
   USA: ʌ·ʤuː"dʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: əʤuːdɪkeɪʃn
ítéletet hozi
  1. adjudicate
   USA: ʌ·ʤuː'dɪ·keɪ"t UK: əʤuːdɪkeɪt
ítéletet kihírdet (bünt.)kif
  1. pronounce a sentence
   USA: prʌ·naʊ'ns eɪ' se'ntʌ·ns UK: prənaʊns eɪ sentəns
ítéletet mondi
  1. pass sentence
   USA: pæ's se'ntʌ·ns UK: pɑs sentəns
  1. pass judgment
   USA: pæ's ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: pɑs ʤʌʤmənt
  1. pass judgement
   USA: pæ's ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: pɑs ʤʌʤmənt
ítéletet mond vki feletti
  1. pass a sentence upon sy
   USA: pæ's eɪ' se'ntʌ·ns ʌ·pɔ'n saɪ'
ítélet felfüggesztéskif
  1. arrest of judgement
   USA: əː·e'st ʌ·v ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: ərest ɔv ʤʌʤmənt
ítélethozatalra illetékesmn
  1. cognizant
   USA: kɔ'gnʌ·zʌ·nt UK: kɔgnɪzənt
ítéletnapkif
  1. judgment day
   USA: ʤʌ'ʤmʌ·nt deɪ' UK: ʤʌʤmənt deɪ
  1. judgement day
   USA: ʤʌ'ʤmʌ·nt deɪ' UK: ʤʌʤmənt deɪ
ítéletnapigkif
  1. until the crack of doom
   USA: ʌ·ntɪ'l ðiː· kræ'k ʌ·v duː'm UK: ʌntɪl ðiː kræk ɔv duːm
  1. till doomsday
   USA: tɪ'l duː'mzdeɪ" UK: tɪl duːmzdeɪ
ítéletvégrehajtófn
  1. executioner
   USA: e"ksʌ·kyuː'ʃʌ·nəː· UK: eksɪkjuːʃnər
büntető ítéletfn
  1. damning
   USA: dæ'mɪ·ŋ UK: dæmɪŋ
döntőbírói ítéletfn
  1. arbitrament
   UK: ɑbɪtrəmənt
  1. arbitrage
   USA: ɔ'rbʌ·trɔ"ʒ UK: ɑbɪtrɪʤ
felmentő ítéletkif
  1. acquitting
   USA: ʌ·kwɪ'tɪ·ŋ UK: əkwɪtɪŋ
  1. acquittance
   UK: əkwɪtns
 1. jog
  1. acquittal
   USA: ʌ·kwɪ'tʌ·l UK: əkwɪtl
halálos ítéletkif
  1. capital sentence
   USA: kæ'pʌ·tʌ·l se'ntʌ·ns UK: kæpɪtəl sentəns
makacssági ítéletkif
  1. judgement in default
   USA: ʤʌ'ʤmʌ·nt ɪ'n dʌ·fɔː'lt UK: ʤʌʤmənt ɪn dɪfɔːlt
mulasztási ítéletkif
  1. judgement in default
   USA: ʤʌ'ʤmʌ·nt ɪ'n dʌ·fɔː'lt UK: ʤʌʤmənt ɪn dɪfɔːlt
utolsó ítéletfn
  1. doomsday
   USA: duː'mzdeɪ" UK: duːmzdeɪ
  1. day of reckoning
   USA: deɪ' ʌ·v re'knɪ·ŋ UK: deɪ ɔv rekənɪŋ
bírósági ítéletek jegyzékefn
 1. jog
  1. US docket
   USA: dɔ'kʌ·t UK: dɔkɪt
meghozott ítéletek nyilvántartó jegyzékefn
 1. jog
  1. US GB docket
   USA: dɔ'kʌ·t UK: dɔkɪt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása