COVID-19 Fight
Összesen 109 találat 9 szótárban.
hoz (ítéletet)i
  1. deliver
   USA: dʌ·lɪ'vəː· UK: dɪlɪvər
az ítéletet hatályában fenntartjakif
  1. judgment is reserved
   USA: ʤʌ'ʤmʌ·nt ʌ·z riː·zəː'vd UK: ʤʌʤmənt ɪz rɪzəːvd
mulasztási ítéletet hozi
  1. default
   USA: dʌ·fɔː'lt UK: dɪfɔːlt
helyes ítéletűmn
  1. wise
   USA: waɪ'z UK: waɪz
  1. A bölcs fiú örömet szerez az apjának, az ostoba ember megveti az anyját.
    1. A wise son makes a father joyful: but the foolish man despises his mother.
  2. Igen okos és elővigyázatos volt.
    1. She was very wise and very discreet.
  1. Utólag könnyű okosnak lenni.
    1. It is easy to be wise after the event.
józan ítéletűmn
  1. sage
   USA: seɪ'ʤ UK: seɪʤ
  1. judicious
   USA: ʤuː·dɪ'ʃʌ·s UK: ʤuːdɪʃəs
választott bírói ítéletfn
  1. arbitrage
   USA: ɔ'rbʌ·trɔ"ʒ UK: ɑbɪtrɪʤ
várhatsz rá ítéletnapigkif
  1. wait till the cows come home
   USA: weɪ't tɪ'l ðiː· kaʊ'z kʌ'm hoʊ'm UK: weɪt tɪl ðiː kaʊz kʌm hoʊm
ítéletfn
 1. jog
  1. s Urteil
   'ʊɐtaɪl
   1. többes szám:
   2. Urteile
   1. birtokos eset:
   2. Urteiles
   3. Urteils
 2. jog
  1. r Spruch
   'ʃprʊx
   1. birtokos eset:
   2. Spruches
   3. Spruchs
  1. s Gericht
   gə'rɪçt
   1. többes szám:
   2. Gerichte
   1. birtokos eset:
   2. Gerichtes
   3. Gerichts
  1. Ermessen
   ɛɐ'mɛsən
  1. s Erkenntnis
   ɛɐ'kɛntnɪs
   1. többes szám:
   2. Erkenntnisse
   1. birtokos eset:
   2. Erkenntnisses
ítéletet hozkif
ítéletet hozi
 1. jog
  1. urteilen
   'ʊɐtaɪlən
ítéletidõfn
  1. s Unwetter
   'ʊnvɛtɐ
felmentő ítéletfn
(fil) ítéletfn
  1. e Aussage
   'aʊszaːgə
halálos ítéletfn
utolsó ítéletfn
elmarasztaló (bûnösséget kimondó) ítéletfn
felmentő ítéletfn
az utolsó ítéletkif
ítéletnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása