COVID-19 Fight
Összesen 474 találat 9 szótárban.
összebarátkozikkif
  1. take up with
   USA: teɪ'k ʌ'p wʌ·ð UK: teɪk ʌp wɪð
  1. pal up with
   USA: pæ'l ʌ'p wʌ·ð UK: pæl ʌp wɪð
  1. chum up with
   USA: tʃʌ'm ʌ'p wʌ·ð UK: tʃʌm ʌp wɪð
összebarátkozik vkiveli
  1. pal up with sy
   USA: pæ'l ʌ'p wʌ·ð saɪ'
  1. make friends with sy
   USA: meɪ'k fre'nz wʌ·ð saɪ'
  1. get matey with sy
   USA: gɪ't meɪ'tiː· wʌ·ð saɪ'
  1. chum up with sy
   USA: tʃʌ'm ʌ'p wʌ·ð saɪ'
összebékíti
  1. reconcile
   USA: re'kʌ·nsaɪ"l UK: rekənsaɪl
  1. accommodate
   USA: ʌ·kɔ'mʌ·deɪ"t UK: əkɔmədeɪt
összebeszélésfn
  1. collusion
   USA: kʌ·luː'ʒʌ·n UK: kəluːʒn
összebeszélt társfn
  1. szl button
   USA: bʌ'tʌ·n UK: bʌtn
összebogozi
  1. splice
   USA: splaɪ's UK: splaɪs
  1. kink
   UK: kɪŋk
összebonyolódási
  1. ravel
   USA: rʌ·ve'l UK: rævəl
összebonyolódvahsz
  1. afoul
   USA: ʌ·faʊ'l UK: əfaʊl
összeborzoli
  1. tousle
   UK: taʊzl
  1. rumple
   USA: rʌ'mpʌ·l UK: rʌmpl
  1. átv ruffle
   USA: rʌ'fʌ·l UK: rʌfl
összeborzolódiki
  1. átv ruffle
   USA: rʌ'fʌ·l UK: rʌfl
összeborzoltmn
  1. ruffled
   USA: rʌ'fʌ·ld UK: rʌfld
összeborzol vkiti
összebújiki
  1. cuddle
   USA: kʌ'dʌ·l UK: kʌdl
összebújik/-simulkif
  1. huddle up against
   USA: hʌ'dʌ·l ʌ'p ʌ·ge'nst UK: hʌdl ʌp əgenst
összecementeződésfn
  1. cementation
   UK: siːmenteɪʃən
összecsapi
  1. toss off
   USA: tɔː's ɔː'f UK: tɔs ɔf
  1. slobber
   USA: slɔ'bəː· UK: slɔbər
  1. slap
   USA: slæ'p UK: slæp
  1. biz slap-dash
   USA: slæ'pdæ"ʃ UK: slæpdæʃ
 1. kat
  1. shock
   USA: ʃɔ'k UK: ʃɔk
  1. scrum
   UK: skrʌm
  1. biz knock up
   USA: nɔ'k ʌ'p UK: nɔk ʌp
  1. knock together
   USA: nɔ'k tʌ·ge'ðəː· UK: nɔk təgeðər
  1. biz knock off
   USA: nɔ'k ɔː'f UK: nɔk ɔf
  1. hurtle
   USA: həː'tʌ·l UK: həːtl
  1. huddle
   USA: hʌ'dʌ·l UK: hʌdl
  1. encounter
   USA: e·nkaʊ'nəː· UK: ɪnkaʊntər
  1. close with
   USA: kloʊ'z wʌ·ð UK: kloʊz wɪð
  1. clash
   USA: klæ'ʃ UK: klæʃ
összecsapásfn
  1. shock
   USA: ʃɔ'k UK: ʃɔk
 1. sp
  1. scrum
   UK: skrʌm
  1. encounter
   USA: e·nkaʊ'nəː· UK: ɪnkaʊntər
  1. cope
   USA: koʊ'p UK: koʊp
  1. skót clash
   USA: klæ'ʃ UK: klæʃ
összecsapás (pl. sport)fn
  1. encounter
   USA: e·nkaʊ'nəː· UK: ɪnkaʊntər
összecsap (munkát)i
  1. whip up
   USA: hwɪ'p ʌ'p UK: wɪp ʌp
  1. polish off
   USA: poʊ'lɪ·ʃ ɔː'f UK: poʊlɪʃ ɔf
összecsapódásfn
  1. hit
   USA: hɪ't UK: hɪt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása