COVID-19 Fight
Összesen 474 találat 9 szótárban.
összeegyeztethetetlenmn
  1. irreconcilable
   USA: ɪ·re'kʌ·nsaɪ"lʌ·bʌ·l UK: ɪrekənsaɪləbl
  1. inconsistent
   USA: ɪ"nkʌ·nsɪ'stʌ·nt UK: ɪnkənsɪstənt
  1. incompatible
   USA: ɪ"nkʌ·mpæ'tʌ·bʌ·l UK: ɪnkɔmpɪtəns
összeegyeztethetetlenségfn
  1. irreconcilability
   UK: ɪrekənsaɪləbɪlɪtiː
összeegyeztethetőmn
  1. reconcilable
   UK: rekənsaɪləbl
  1. compatible
   USA: kʌ·mpæ'tʌ·bʌ·l UK: kəmpætəbl
összeereszti
 1. műsz
  1. seam
   USA: siː'm UK: siːm
  1. interlock
   USA: ɪ"ntəː·lɔ'k UK: ɪntəlɔk
  1. abut
   USA: ʌ·bʌ't UK: əbʌt
összeerősíti
  1. biz clamp
   USA: klæ'mp UK: klæmp
  1. brace
   USA: breɪ's UK: breɪs
összeesiki
  1. drop
   USA: drɔ'p UK: drɔp
összeesik a fáradtságtólkif
  1. drop with fatigue
   USA: drɔ'p wʌ·ð fʌ·tiː'g UK: drɔp wɪð fətiːg
összeesketi
  1. wed
   USA: we'd UK: wed
összeesketettmn
  1. wedded
   USA: we'dʌ·d UK: wedɪd
összeesküsziki
  1. conspire
   USA: kʌ·nspaɪ'əː· UK: kənspaɪər
  1. rég compass
   USA: kʌ'mpʌ·s UK: kʌmpəs
összeesküvésfn
  1. plotting
   USA: plɔ'tɪ·ŋ UK: plɔtɪŋ
  1. plot
   USA: plɔ't UK: plɔt
  1. Az 1-es ügynök szerint volt egy terv a koronaékszerek elrablására.
    1. Agent One believed that there was a plot to steal the Crown Jewels.
  2. Letartóztatták miután felfedezték az összeesküvést.
    1. He was arrested after the plot had been discovered.
  1. conspiring
   USA: kʌ·nspaɪ'rɪ·ŋ UK: kənspaɪərɪŋ
  1. conspiracy
   USA: kʌ·nspɪ'rʌ·siː· UK: kənspɪrəsiː
  1. confederacy
   USA: kʌ·nfe'dəː·ʌ·siː· UK: kənfedərəsiː
  1. rég compact
   USA: kʌ·mpæ'kt UK: kɔmpækt
  1. cabal
   USA: kʌ·bɔ'l UK: kəbæl
összeesküvést szői
  1. rég conjure
   USA: kɔ'nʤəː· UK: kənʤʊə
összeesküvőmn
  1. conspiratorial
   USA: kʌ·nspɪ"rʌ·tɔː'riː·ʌ·l UK: kənspɪrətɔːrɪəl
  1. conspirator
   USA: kʌ·nspɪ'rʌ·təː· UK: kənspɪrətər
  1. combiner
   UK: kɔmbaɪnər
összeesküvő módonhsz
  1. conspiratorially
   USA: kʌ·nspɪ"rʌ·tɔː'ryʌ·liː· UK: kənspɪrətɔːrɪəliː
össze nem egyezésfn
  1. incongruity
   USA: ɪ"ŋkɔː·ŋruː'ʌ·tiː· UK: ɪnkɔŋgruːɪtiː
össze nem egyezőenkif
  1. out of character
   USA: aʊ't ʌ·v ke'rɪ·ktəː· UK: aʊt ɔv kærəktər
össze nem függőmn
  1. unrelated
   USA: ʌ"nriː·leɪ'tʌ·d UK: ʌnrɪleɪtɪd
össze nem hangzásfn
össze nem hasonlíthatómn
  1. incomparable
   USA: ɪ"nkɔ'mpəː·ʌ·bʌ·l UK: ɪnkɔmprəbl
össze nem illö párkif
  1. odd pair
   USA: ɔ'd pe'r UK: ɔd peər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása