COVID-19 Fight
Összesen 18 találat 8 szótárban. Részletek
összeadásfn
  1. totting
   UK: tɔtɪŋ
  1. summation
   USA: sʌ·meɪ'ʃʌ·n UK: səmeɪʃn
  1. cast
   USA: kæ'st UK: kɑst
 1. mat
  1. addition
   USA: ʌ·dɪ'ʃʌ·n UK: ədɪʃn
  1. adding
   USA: æ'dɪ·ŋ UK: ædɪŋ
összeadási hibafn
  1. miscount
   USA: mɪ'skaʊ'nt UK: mɪskaʊnt
összeadási jelkif
  1. positive sign
   USA: pɔ'zʌ·tɪ·v saɪ'n UK: pɔzətɪv saɪn
összeadásjelfn
  1. plus
   USA: plʌ's UK: plʌs
  1. plus sign
   USA: plʌ's saɪ'n UK: plʌs saɪn
összeadás; kiegészitésfn
  1. addition
   USA: ʌ·dɪ'ʃʌ·n UK: ədɪʃn
összeadást végzőfn
  1. adder
   USA: æ'dəː· UK: ædər
pénz összeadása közös célrakif
  1. clubbing of resources
   USA: klʌ'bɪ·ŋ ʌ·v riː'sɔː·rsʌ·z UK: klʌbɪŋ ɔv rɪzɔːsɪz
összeadásfn
 1. mat
  1. e Addition
   adi'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Additionen
   1. birtokos eset:
   2. Addition
összeadásfn
összeadásnincs
 1. mat
összeadásjelnincs
összeadásnincs
összeadásinincs
összeadásimn
összeadásnincs
 1. mat
  1. összeadási jel
    1. знак за ~
összeadásfn
összeadásfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása