COVID-19 Fight
Összesen 42 találat 9 szótárban. Részletek
üdvözletfn
  1. respects
   USA: riː·spe'ks UK: rɪspekts
  1. remembrances
   USA: rʌ·me'mbrʌ·nsʌ·z UK: rɪmembrənsɪz
  1. regards
   USA: rɪ·gɔ'rdz UK: rɪgɑdz
  1. greetings
   USA: griː'tɪ·ŋz UK: griːtɪŋz
  1. compliments
   USA: kɔ'mplʌ·me·nts UK: kɔmplɪments
üdvözletekfn
  1. compliments
   USA: kɔ'mplʌ·me·nts UK: kɔmplɪments
üdvözletem küldöm nekedkif
  1. remember me to you
   USA: riː·me'mbəː· miː' tʌ· yuː' UK: rɪmembər miː tuː juː
angyali üdvözletfn
  1. annunciation
   UK: ənʌnsɪeɪʃn
  1. angelus
   UK: ænʤɪləs
szívélyes üdvözletkif
  1. kind regards
   USA: kaɪ'nd rɪ·gɔ'rdz UK: kaɪnd rɪgɑdz
szívélyes üdvözletét küldii
  1. send one's love to sy
   USA: se'nd wʌ'nz lʌ'v tʌ· saɪ'
szívélyes üdvözlettelkif
  1. yours sincerely
   USA: yəː·z sɪ"nsɪ'rliː· UK: jɔːz sɪnsɪəliː
add át üdvözletemetkif
  1. give my regards to
   USA: gɪ'v maɪ' rɪ·gɔ'rdz tʌ· UK: gɪv maɪ rɪgɑdz tuː
adja át üdvözletemetkif
  1. present my respects
   USA: pəː·ze'nt maɪ' riː·spe'ks UK: prɪzent maɪ rɪspekts
adja át szívélyes üdvözletemetkif
  1. give him my kind regards
   USA: gɪ'v ɪ"m maɪ' kaɪ'nd rɪ·gɔ'rdz UK: gɪv hɪm maɪ kaɪnd rɪgɑdz
adja át szíves üdvözletemetkif
  1. please remember me to
   USA: pliː'z riː·me'mbəː· miː' tʌ· UK: pliːz rɪmembər miː tuː
adja át neki szivélyes üdvözletemetkif
  1. give him my kind regards
   USA: gɪ'v ɪ"m maɪ' kaɪ'nd rɪ·gɔ'rdz UK: gɪv hɪm maɪ kaɪnd rɪgɑdz
üdvözletfn
  1. r Salut
   za'luːt
   1. többes szám:
   2. Salute
   1. birtokos eset:
   2. Salutes
   3. Saluts
  1. r Gruss
   'gruːs
  1. e Empfehlung
   ɛm'pfeːlʊŋ
   1. többes szám:
   2. Empfehlungen
   1. birtokos eset:
   2. Empfehlung
üdvözletét küldikif
  1. sich empfehlen lassen
   'zɪç ɛm'pfeːlən 'lasən
üdvözletét küldi vkinekkif
Üdvözlettel: (levél végén)kif
szívélyes üdvözletemkif
szívélyes üdvözlettelkif
baráti üdvözlettel (röv.)kif
add át neki üdvözletünketkif
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása