COVID-19 Fight
Összesen 434 találat 9 szótárban. Részletek
ügyfn
  1. thing
   USA: θɪ'ŋ UK: θɪŋ
  1. szl US shebang
   UK: ʃɪbæŋ
  1. biz proposition
   USA: prɔ"pʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: prɔpəzɪʃn
  1. proceeding
   USA: proʊ·siː'dɪ·ŋ UK: prəsiːdɪŋ
  1. matter
   USA: mæ'təː· UK: mætər
  1. Üzleti ügyekben megbízhatónak látszik.
    1. He seems to be faithful in matters of business.
    1. He seems to be faithful in matters of business.
  1. issue
   USA: ɪ'ʃuː· UK: ɪʃuː
  1. Ez egy nagyon fontos ügy.
    1. This is an issue of great importance.
  1. go
   USA: goʊ' UK: goʊ
 1. jog
  1. cause
   USA: kɔ'z UK: kɔːz
  1. Egész tehetségét és egész vagyonát ennek az ügynek a szolgálatába állította.
    1. He placed his talents and his wealth at the service of that cause.
  2. Intézd el peredet embertársaddal, de közben ne fedd föl másnak a titkait.
    1. Treat your cause with your friend, and discover not the secret to a stranger:
  1. case
   USA: keɪ's UK: keɪs
  1. Egy zsebtolvajlási ügy, bíró uram.
    1. 'A pick-pocketing case, your worship.'
  2. Erre az esetre különösen jól emlékszem, mert valami törpe fogta el.
    1. I particularly recollect his case, from his being took by a dwarf.
  1. business
   USA: bɪ'znʌ·s UK: bɪznəs
  1. Üzleti ügyekben megbízhatónak látszik.
    1. He seems to be faithful in matters of business.
    1. He seems to be faithful in matters of business.
  1. Az üzlet az üzlet.
    1. Business is business.
  1. affair
   USA: ʌ·fe'r UK: əfeər
ügybenkif
  1. in re
   USA: ɪ'n riː' UK: ɪn riː
ügybuzgalomfn
  1. átv tautness
   UK: tɔːtnəs
ügybuzgómn
  1. sedulous
   UK: sedjʊləs
ügy/dologfn
  1. shebang
   UK: ʃɪbæŋ
ügy, dologfn
  1. business
   USA: bɪ'znʌ·s UK: bɪznəs
ügyefogyottmn
  1. rég unready
   UK: ʌnrediː
  1. shiftless
   USA: ʃɪ'ftlʌ·s UK: ʃɪftləs
  1. resourceless
   UK: rɪzɔːslɪs
  1. helpless
   USA: he'lplʌ·s UK: helpləs
  1. gawk
   USA: gɔː'k UK: gɔːk
  1. fumbler
   UK: fʌmblər
  1. bumbling
   USA: bʌ'mblɪ·ŋ UK: bʌmblɪŋ
ügyefogyottanhsz
  1. lamely
   USA: leɪ'mliː· UK: leɪmliː
  1. helplessly
   USA: he'lplʌ·sliː· UK: helpləsliː
ügyefogyott buta emberfn
ügyefogyott emberfn
  1. lame duck
   USA: leɪ'm dʌ'k UK: leɪm dʌk
  1. gawk
   USA: gɔː'k UK: gɔːk
  1. fumbler
   UK: fʌmblər
  1. backwoodsman, backwoodsmen
   UK: bækwʊdzmən bækwʊdzmən
ügyefogyottságfn
  1. helplessness
   USA: he'lplʌ·snʌ·s UK: helpləsnəs
  1. gawkiness
   UK: gɔːkɪnəs
ügyeli
  1. see to
   USA: siː' tʌ· UK: siː tuː
  1. look to
   USA: lʊ'k tʌ· UK: lʊk tuː
  1. be on the look-out
   USA: biː· ɔ'n ðiː· lʊ'kaʊ"t UK: biː ɔn ðiː lʊkaʊt
ügyel a lépéseirekif
  1. step / pick one's -
   USA: ste'p pɪ'k wʌ'nz UK: step pɪk wʌnz
  1. pick one's way
   USA: pɪ'k wʌ'nz weɪ' UK: pɪk wʌnz weɪ
  1. pick one's step
   USA: pɪ'k wʌ'nz ste'p UK: pɪk wʌnz step
ügyel arra hogyi
  1. take care
   USA: teɪ'k ke'r UK: teɪk keər
ügyeletesfn
  1. be on duty
   USA: biː· ɔ'n dyuː'tiː· UK: biː ɔn djuːtiː
ügyeletes gyógyszertárkif
  1. chemist on night duty
   USA: ke'mɪ"st ɔ'n naɪ't dyuː'tiː· UK: kemɪst ɔn naɪt djuːtiː
ügyeletes legénységfn
 1. hajó
  1. watch
   USA: wɔ'tʃ UK: wɔtʃ
ügyeletes orvoskif
  1. physician in attendance
   USA: fʌ·zɪ'ʃʌ·n ɪ'n ʌ·te'ndʌ·ns UK: fɪzɪʃn ɪn ətendəns
ügyeletes századoskif
  1. captain in charge
   USA: kæ'ptʌ·n ɪ'n tʃɔ'rʤ UK: kæptɪn ɪn tʃɑʤ
ügyeletes tisztfn
  1. officer on duty
   USA: ɔː'fʌ·səː· ɔ'n dyuː'tiː· UK: ɔfɪsər ɔn djuːtiː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása