COVID-19 Fight
Összesen 63 találat 2 szótárban. Részletek
ügyfn
  1. átv e Ware
   'vaːrə
   1. többes szám:
   2. Waren
   1. birtokos eset:
   2. Ware
  1. átv s Spiel
   'ʃpiːl
   1. többes szám:
   2. Spiele
   1. birtokos eset:
   2. Spieles
   3. Spiels
  1. névmási használatban e Sache
   'zaxə
   1. többes szám:
   2. Sachen
   1. birtokos eset:
   2. Sache
  1. s Problem
   pro'bleːm
   1. többes szám:
   2. Probleme
   1. birtokos eset:
   2. Problems
  1. r Handel
   'handəl
   1. birtokos eset:
   2. Handels
  1. e Geschichte
   gə'ʃɪçtə
   1. többes szám:
   2. Geschichten
   1. birtokos eset:
   2. Geschichte
  1. s Geschäft
   1. többes szám:
   2. Geschäfte
   1. birtokos eset:
   2. Geschäftes
   3. Geschäfts
 1. jog
  1. r Fall
   'fal
   1. birtokos eset:
   2. Falles
   3. Falls
  1. s Ding
   'dɪŋ
   1. többes szám:
   2. Dinge
   1. birtokos eset:
   2. Dinges
   3. Dings
  1. e Angelegenheit
   'angəleːgənhaɪt
  1. e Affäre
   1. többes szám:
   2. Affären
   1. birtokos eset:
   2. Affäre
ügybuzgalomfn
ügybuzgómn
ügyeli
ügyel a munkárakif
  1. nach der arbeit sehen
   'naːx 'deːɐ 'aɐbaɪt 'zeːən
ügyel rákif
ügyel vkirei
ügyel vmirei
ügyeletfn
  1. e Inspektion
   ɪnʃpɛk'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Inspektionen
   1. birtokos eset:
   2. Inspektion
ügyeletesfn
  1. r Wachhabende
   1. többes szám:
   2. Wachhabenden
   1. birtokos eset:
   2. Wachhabenden
  1. r Diensthabende
   1. többes szám:
   2. Diensthabenden
   1. birtokos eset:
   2. Diensthabenden
ügyeletesmn
ügyeletes orvoskif
ügyelőfn
 1. szính tv hír
  1. r Inspizient
   ɪnspi'tsiɛnt
   1. többes szám:
   2. Inspizienten
   1. birtokos eset:
   2. Inspizienten
ügyesmn
  1. átv stark
   'ʃtaɐk
  1. routiniert
   ruti'niːɐt
  1. közb psychologisch
   psyço'loːgɪʃ
  1. praktisch
   'praktɪʃ
  1. griffig
   'grɪfɪç
  1. gewandt
   gə'vant
  1. geschickt
   gə'ʃɪkt
  1. Flott
   'flɔt
  1. közb fix
   'fɪks
  1. fertig
   'fɛɐtɪç
 1. sp
  1. clever
   'klɛvɐ
  1. agil
   a'giːl
ügyes-bajos dolgokfn
  1. r Kram
   'kraːm
   1. birtokos eset:
   2. Krames
   3. Krams
ügyességfn
  1. e Technik
   'tɛçnɪk
   1. többes szám:
   2. Techniken
   1. birtokos eset:
   2. Technik
  1. Schick
   'ʃɪk
  1. rég e List
   'lɪst
   1. többes szám:
   2. Listen
   1. birtokos eset:
   2. List
  1. e Kunst
   'kʊnst
   1. birtokos eset:
   2. Kunst
  1. e Geschicklichkeit
   gə'ʃɪklɪçkaɪt
   1. birtokos eset:
   2. Geschicklichkeit
  1. s Geschick
   gə'ʃɪk
   1. többes szám:
   2. Geschicke
   1. birtokos eset:
   2. Geschickes
   3. Geschicks
  1. e Geschichtlichkeit
   1. birtokos eset:
   2. Geschichtlichkeit
  1. e Gelenkigkeit
   gə'lɛŋkɪçkaɪt
   1. birtokos eset:
   2. Gelenkigkeit
  1. átv e Akrobatik
   akro'baːtɪk
   1. birtokos eset:
   2. Akrobatik
ügyetlenmn
  1. unpraktisch
   'ʊnpraktɪʃ
  1. ungelenk
   'ʊngəlɛŋk
  1. linkisch
   'lɪŋkɪʃ
ügyetlenségfn
  1. e Ungeschicklichkeit
   1. többes szám:
   2. Ungeschicklichkeiten
   1. birtokos eset:
   2. Ungeschicklichkeit
  1. e Plumpheit
   'plʊmphaɪt
   1. többes szám:
   2. Plumpheiten
   1. birtokos eset:
   2. Plumpheit
ügyfelekfn
  1. e Klientel
   kliɛn'teːl
   1. többes szám:
   2. Klienteln
   1. birtokos eset:
   2. Klientel
ügyfélfn
  1. e Partei
   paɐ'taɪ
   1. többes szám:
   2. Parteien
   1. birtokos eset:
   2. Partei
  1. r Klient
   1. többes szám:
   2. Klienten
   1. birtokos eset:
   2. Klienten
  1. r Bankkunde
   1. többes szám:
   2. Bankkunden
   1. birtokos eset:
   2. Bankkunden
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása