COVID-19 Fight
ülésfn
 1. hajó
  1. thwart
   USA: θwɔː'rt UK: θwɔːt
  1. sitting
   USA: sɪ'tɪ·ŋ UK: sɪtɪŋ
  1. seat
   USA: siː't UK: siːt
  1. seance
   USA: seɪ'ɔ·ns
  1. se'ance
   USA: seɪ'ɔ·ns
  1. lodge
   USA: lɔ'ʤ UK: lɔʤ
ülés nélkülimn
  1. bottomless
   USA: bɔ'tʌ·mlʌ·s UK: bɔtəmləs
ülés; ülésszakfn
  1. session
   USA: se'ʃʌ·n UK: seʃn
  1. Mutatja, egy szakaszban mennyi kérdést tesz fel a program.
    1. It shows how many questions are asked in one session.
ülésezőmn
  1. sitting
   USA: sɪ'tɪ·ŋ UK: sɪtɪŋ
üléshuzatfn
  1. seat cover
   USA: siː't kʌ'vəː· UK: siːt kʌvər
üléspárnakif
  1. seat cushion
   USA: siː't kʊ'ʃʌ·n UK: siːt kʊʃn
üléssorfn
  1. tier
   USA: tiː'r UK: tɪər
üléssorokkif
  1. banks of seats
   USA: bæ'ŋks ʌ·v siː'ts UK: bæŋks ɔv siːts
ülésszakfn
 1. jog
  1. term
   USA: təː'm UK: təːm
  1. session
   USA: se'ʃʌ·n UK: seʃn
  1. Az Európai Parlament évente egy ülésszakot tart.
    1. The European Parliament shall hold an annual session.
ülés(szak)fn
  1. session
   USA: se'ʃʌ·n UK: seʃn
  1. Mutatja, egy szakaszban mennyi kérdést tesz fel a program.
    1. It shows how many questions are asked in one session.
ülésteremfn
  1. floor
   USA: flɔː'r UK: flɔːr
  1. chamber
   USA: tʃeɪ'mbəː· UK: tʃeɪmbər
üléstámlafn
  1. squab
   UK: skwɔb
-ülésűfn
  1. -seater
   USA: siː'təː· UK: siːtər
első üléskif
  1. front seat
   USA: frʌ'nt siː't UK: frʌnt siːt
felcsapható üléskif
  1. throwback seat
   USA: θroʊ'bæ"k siː't UK: θroʊbæk siːt
guruló ülésfn
  1. slide
   USA: slaɪ'd UK: slaɪd
  1. roller seat
   USA: roʊ'ləː· siː't UK: roʊlər siːt
hátradönthető üléskif
hátsó ülésfn
  1. backseat
   USA: bæ·ksiː't UK: bæksiːt
kettős ülésfn
  1. twin seat
   USA: twɪ'n siː't UK: twɪn siːt
modellként ülésfn
  1. sitting
   USA: sɪ'tɪ·ŋ UK: sɪtɪŋ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása