COVID-19 Fight
Összesen 77 találat 9 szótárban. Részletek
ünnepélyfn
  1. solemnity
   USA: sʌ·le'mnʌ·tiː· UK: səlemnɪtiː
  1. festival
   USA: fe'stʌ·vʌ·l UK: festɪvl
  1. exercises
   USA: e'ksəː·saɪ"zʌ·z UK: eksəsaɪzɪz
  1. ceremony
   USA: se'rʌ·moʊ"niː· UK: serɪməniː
  1. ceremonial
   USA: se"rʌ·moʊ'niː·ʌ·l UK: serɪmoʊnɪəl
ünnepélyesmn
  1. solemn
   USA: sɔ'lʌ·m UK: sɔləm
  1. salaam
   USA: sʌ·lɔ'm UK: səlɑm
  1. grave
   USA: greɪ'v UK: greɪv
  1. festive
   USA: fe'stɪ·v UK: festɪv
  1. Shakes civil
   USA: sɪ'vʌ·l UK: sɪvəl
  1. ceremonious
   UK: serɪmoʊnɪəs
  1. ceremonial
   USA: se"rʌ·moʊ'niː·ʌ·l UK: serɪmoʊnɪəl
ünnepélyesenhsz
  1. solemnly
   USA: sɔː'lʌ·mliː· UK: sɔləmliː
  1. gravely
   USA: greɪ'vliː· UK: greɪvliː
  1. ceremoniously
   UK: serɪmoʊnɪəsliː
ünnepélyesen állíti
  1. asseverate
   UK: əsevəreɪt
ünnepélyesen bocsánatot kéri
  1. tender one's apologies
   USA: te'ndəː· wʌ'nz ʌ·pɔ'lʌ·ʤiː·z UK: tendər wʌnz əpɔləʤɪz
ünnepélyesen felkéri
  1. adjure
   UK: əʤʊər
ünnepélyesen felszólíti
  1. conjure
   USA: kɔ'nʤəː· UK: kənʤʊə
ünnepélyesen lemond vmirőli
  1. forswear, -swore, -sworn
   USA: fɔː·rswe'r swɔː'r swɔː'rn UK: fɔːsweər swɔːr swɔːn
ünnepélyesen megpecsételi
  1. solemnize
   UK: sɔləmnaɪz
ünnepélyes formák között megköti
  1. solemnize
   UK: sɔləmnaɪz
ünnepélyes gyülekezetfn
 1. vall
  1. rég consistory
   UK: kənsɪstəriː
ünnepélyes ígéreti
  1. vow
   USA: vaʊ' UK: vaʊ
ünnepélyes köszöntésben részesíti
  1. salaam
   USA: sʌ·lɔ'm UK: səlɑm
ünnepélyességfn
  1. solemnity
   USA: sʌ·le'mnʌ·tiː· UK: səlemnɪtiː
ünnepélyességet kölcsönözi
  1. solemnize
   UK: sɔləmnaɪz
ünnepélyes temetésfn
  1. obsequies
   UK: ɔbsɪkwɪz
tanévzáró ünnepélyfn
kellő ünnepélyességgelkif
  1. with due decorum
   USA: wʌ·ð dyuː' dɪ·kɔː'rʌ·m UK: wɪð djuː dɪkɔːrəm
esküvel való ünnepélyes lemondásfn
  1. recantation
   USA: riː·kæ·nteɪ'ʃʌ·n UK: riːkænteɪʃn
ünnepélyfn
  1. e Festlichkeit
   'fɛstlɪçkaɪt
   1. többes szám:
   2. Festlichkeiten
   1. birtokos eset:
   2. Festlichkeit
  1. s Fest
   'fɛst
  1. e Feier
   'faɪɐ
   1. többes szám:
   2. Feiern
   1. birtokos eset:
   2. Feier
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása