COVID-19 Fight
Összesen 18 találat 7 szótárban. Részletek
ürügyfn
  1. subterfuge
   USA: sʌ'btəː·fyuː"ʤ UK: sʌbtəfjuːʤ
  1. szl US stall
   USA: stɔː'l UK: stɔːl
  1. shuffle
   USA: ʃʌ'fʌ·l UK: ʃʌfl
  1. shift
   USA: ʃɪ'ft UK: ʃɪft
  1. pretext
   USA: priː'te"kst UK: priːtekst
  1. pretension
   USA: priː·te'nʃʌ·n UK: prɪtenʃn
  1. pretense
   USA: priː·te'ns UK: prɪtens
  1. pretence
   UK: prɪtens
  1. peg
   USA: pe'g UK: peg
  1. mask
   USA: mæ'sk UK: mɑsk
  1. handle
   USA: hæ'ndʌ·l UK: hændl
  1. false allegation
   USA: fɔː'ls æ"lʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: fɔːls ælɪgeɪʃn
  1. excuse
   USA: ɪ·kskyuː'z UK: ɪkskjuːz
  1. evasion
   USA: iː·veɪ'ʒʌ·n UK: ɪveɪʒn
  1. blinds
   USA: blaɪ'ndz UK: blaɪndz
  1. blind
   USA: blaɪ'nd UK: blaɪnd
ürügyet keresőmn
  1. shuffling
   USA: ʃʌ'fʊ'lɪ·ŋ UK: ʃʌflɪŋ
ürügyet szolgáltat vmirei
jó ürügy vmirekif
  1. a peg to hang on
   USA: eɪ' pe'g tʌ· hæ'ŋ ɔ'n UK: eɪ peg tuː hæŋ ɔn
vminek az ürügye alattkif
ürügyfn
  1. r Vorwand
   1. birtokos eset:
   2. Vorwandes
   3. Vorwands
  1. e Gelegenheit
   gə'leːgənhaɪt
   1. többes szám:
   2. Gelegenheiten
   1. birtokos eset:
   2. Gelegenheit
  1. e Finte
   'fɪntə
   1. többes szám:
   2. Finten
   1. birtokos eset:
   2. Finte
  1. táj r Behelf
   bə'hɛlf
   1. többes szám:
   2. Behelfe
   1. birtokos eset:
   2. Behelfes
   3. Behelfs
  1. e Ausflucht
   'aʊsflʊxt
   1. birtokos eset:
   2. Ausflucht
ürügyül felhozi
ürügynincs
ürügyfn
  1. alibi
   h álibi
ürügyet / kifogást keresőnincs
ürügyet / kifogást találnincs
ürügyként szolgálónincs
alkalmat, ürügyet adnincs
  1. dare pretesto
   amire: a
ürügynincs
  1. ürügyet szolgáltat, alkalmat ad
    1. дава ~
  2. vminek ürügyén
    1. по ~ [на
  1. ürügyet szolgáltat
    1. дава ~
ürügyfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása