COVID-19 Fight
Összesen 162 találat 9 szótárban. Részletek
üresmn
  1. yeasty
   UK: jiːstiː
  1. átv void
   USA: vɔɪ'd UK: vɔɪd
  1. vacuous
   USA: væ'kyuː·ʌ·s UK: vækjʊəs
  1. vacant
   USA: veɪ'kʌ·nt UK: veɪkənt
  1. unloaded
   USA: ʌ·nloʊ'dʌ·d UK: ʌnloʊdɪd
  1. átv shallow
   USA: ʃæ'loʊ· UK: ʃæloʊ
  1. punk
   USA: pʌ'ŋk UK: pʌŋk
  1. naked
   USA: neɪ'kʌ·d UK: neɪkɪd
  1. leery
   USA: lɪ'riː·
  1. leer
   UK: lɪər
  1. lean
   USA: liː'n UK: liːn
  1. inane
   USA: ɪ"neɪ'n UK: ɪneɪn
  1. idle
   USA: aɪ'dʌ·l UK: aɪdl
  1. A kezdeti 20 másodperces üresjárat a motor beindulásával kezdődik.
    1. The initial 20-second idle period begins when the engine starts.
  1. hollow
   USA: hɔ'loʊ· UK: hɔloʊ
  1. Szeme beesett volt és merev.
    1. Her eyes were hollow and staring.
  2. A falak ki voltak ugyan festve, de a ház egyébként üres volt.
    1. The walls were painted, but the place was mostly hollow.
  1. szl gassy
   UK: gæsiː
  1. biz frothy
   USA: frɔː'θiː· UK: frɔθiː
  1. expressionless
   USA: ɪ·kspre"ʃʌ·nlʌ·s UK: ɪkspreʃnləs
  1. exhausted
   USA: ɪ·gzɔː'stʌ·d UK: ɪgzɔːstɪd
  1. empty
   USA: e'mtiː· UK: emptiː
  1. devoid
   USA: dɪ·vɔɪ'd UK: dɪvɔɪd
  1. claptrap
   UK: klæptræp
  1. átv blank
   USA: blæ'ŋk UK: blæŋk
  1. bare
   USA: be'r UK: beər
üres beszédfn
  1. vapouring
   UK: veɪpərɪŋ
  1. talk
   USA: tɔː'k UK: tɔːk
  1. US punk
   USA: pʌ'ŋk UK: pʌŋk
  1. biz palaver
   UK: pəlɑvər
  1. hot air
   USA: hɔ't e'r UK: hɔt eər
  1. bunkum
   UK: bʌŋkəm
  1. bunk
   USA: bʌ'ŋk UK: bʌŋk
üres beszéd, blablamn
  1. blah
   USA: blɔ' UK: blɑ
üres dumafn
  1. poppycock
   USA: pɔ'piː·kɔː"k UK: pɔpɪkɔk
  1. hot air
   USA: hɔ't e'r UK: hɔt eər
  1. guff
   USA: gʌ'f
üresek a poharak!kif
üresenfn
  1. light
   USA: laɪ't UK: laɪt
  1. inanely
   UK: ɪneɪnliː
  1. expressionlessly
   UK: ɪkspreʃnləsliː
  1. blankly
   USA: blæ'ŋkliː· UK: blæŋkliː
üresen hagy sorti
 1. nyomd
  1. white
   USA: hwaɪ't UK: waɪt
üresen jári
  1. tick over
   USA: tɪ'k oʊ'vəː· UK: tɪk oʊvər
 1. gj
  1. idle
   USA: aɪ'dʌ·l UK: aɪdl
üresen maradtfn
 1. nyomd
  1. white
   USA: hwaɪ't UK: waɪt
üresen nagy fordulatszámmal járati
  1. race
   USA: reɪ's UK: reɪs
üres erszény: szegénységkif
  1. a light purse
   USA: eɪ' laɪ't pəː's UK: eɪ laɪt pəːs
üres fecsegésfn
  1. verbiage
   USA: vəː'biː·ɪ·ʤ UK: vəːbɪɪʤ
  1. rigmarole
   UK: rɪgməroʊl
  1. rant
   USA: ræ'nt UK: rænt
  1. palaver
   UK: pəlɑvər
  1. froth
   USA: frɔː'θ UK: frɔθ
  1. bunkum
   UK: bʌŋkəm
  1. blether
   UK: bleðər
  1. blather
   USA: blæ'ðəː· UK: blæðər
üres fecsegőfn
  1. biz windbag
   UK: wɪndbæg
üres fejkif
  1. dry brain
   USA: draɪ' breɪ'n UK: draɪ breɪn
üres (fej)mn
  1. addle
   USA: æ'dʌ·l UK: ædl
üresfejűmn
  1. vacuous
   USA: væ'kyuː·ʌ·s UK: vækjʊəs
  1. rattlebrained
   UK: rætlbreɪnd
  1. popinjay
   UK: pɔpɪnʤeɪ
  1. fiddle-headed
   UK: fɪdlhedɪd
  1. featherbrain
   UK: feðəbreɪn
üres fejűkif
  1. dead above the ears
   USA: de'd ʌ·bʌ'v ðiː· iː'rz UK: ded əbʌv ðiː ɪəz
üresfejű fiatalemberfn
  1. biz puppy
   USA: pʌ'piː· UK: pʌpiː
  1. pup
   USA: pʌ'p UK: pʌp
üresfejűségfn
  1. vacuousness
   UK: vækjʊəsnəs
üres filmkockafn
  1. spacer
   USA: speɪ'səː· UK: speɪsər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása