COVID-19 Fight
Összesen 166 találat 8 szótárban. Részletek
ütésfn
  1. wham
   USA: hwæ'm
  1. biz whack
   USA: hwæ'k UK: wæk
  1. thwack
   UK: θwæk
  1. stroke
   USA: stroʊ'k UK: stroʊk
  1. Csíkot hagy a bőrön az ostor csapása, de a nyelv csapása csontokat tör össze.
    1. The stroke of a whip makes a blue mark: but the stroke of the tongue will break the bones.
  2. Számláltam minden óraütést.
    1. I counted every stroke. (of the clock)
  1. strike
   USA: straɪ'k UK: straɪk
  1. spank
   USA: spæ'ŋk UK: spæŋk
  1. sock
   USA: sɔ'k UK: sɔk
  1. smack
   USA: smæ'k UK: smæk
  1. szl GB slosh
   USA: slɔ'ʃ UK: slɔʃ
  1. slap
   USA: slæ'p UK: slæp
  1. slap in the kisser
   USA: slæ'p ɪ'n ðiː· kɪ'səː· UK: slæp ɪn ðiː kɪsər
  1. punch
   USA: pʌ'ntʃ UK: pʌntʃ
  1. prod
   USA: prɔ'd UK: prɔd
  1. pounding
   USA: paʊ'ndɪ·ŋ UK: paʊndɪŋ
  1. percussion
   USA: pəː·kʌ'ʃʌ·n UK: pəkʌʃn
  1. biz milling
   USA: mɪ'lɪ·ŋ UK: mɪlɪŋ
  1. rég lick
   USA: lɪ'k UK: lɪk
  1. knock
   USA: nɔ'k UK: nɔk
  1. kick
   USA: kɪ'k UK: kɪk
  1. jab
   USA: ʤæ'b UK: ʤæb
 1. sp
  1. hit
   USA: hɪ't UK: hɪt
  1. fib
   UK: fɪb
  1. dub
   USA: dʌ'b UK: dʌb
  1. dent
   USA: de'nt UK: dent
  1. átv biz AUS cut
   USA: kʌ't UK: kʌt
  1. biz clout
   USA: klaʊ't UK: klaʊt
  1. biz clip
   USA: klɪ'p UK: klɪp
  1. clinker
   UK: klɪŋkər
  1. claw
   USA: klɔː' UK: klɔː
  1. clashing
   USA: klæ'ʃɪ·ŋ UK: klæʃɪŋ
  1. clash
   USA: klæ'ʃ UK: klæʃ
  1. clap
   USA: klæ'p UK: klæp
  1. butt
   USA: bʌ't UK: bʌt
  1. rég bust
   USA: bʌ'st UK: bʌst
  1. bump
   USA: bʌ'mp UK: bʌmp
  1. buffet
   USA: bʌ'fʌ·t UK: bʊfeɪ
  1. box
   USA: bɔ'ks UK: bɔks
  1. blow
   USA: bloʊ' UK: bloʊ
  1. Steve akkora ütést kapott verekedés közben, hogy a földre esett.
    1. Steve got such a blow in the fight that he fell to the floor.
  2. Ez a csapás befejezte a harcot.
    1. That blow was the last of the battle.
  1. biff
   USA: bɪ'f UK: bɪf
  1. beating
   USA: biː'tɪ·ŋ UK: biːtɪŋ
  1. beat
   USA: biː't UK: biːt
  1. bang
   USA: bæ'ŋ UK: bæŋ
üt(és)i
  1. slap
   USA: slæ'p UK: slæp
ütés a szemrefn
  1. sock
   USA: sɔ'k UK: sɔk
ütés átkísérésefn
ütéseket záporozi
  1. fib
   UK: fɪb
ütésektől kábultmn
ütésektől tántorgómn
ütések záporakif
  1. shower of blows
   USA: ʃaʊ'əː· ʌ·v bloʊ'z UK: ʃaʊər ɔv bloʊz
ütés helyefn
  1. dint
   USA: dɪ'nt UK: dɪnt
ütés; megüt, elpáholfn
  1. spank
   USA: spæ'ŋk UK: spæŋk
ütés nyomafn
  1. dent
   USA: de'nt UK: dent
  1. bruise
   USA: bruː'z UK: bruːz
ütésről ütésre történőmn
ütés, találatkif
ütést csinálkif
  1. make a card
   USA: meɪ'k eɪ' kɔ'rd UK: meɪk eɪ kɑd
ütés tenyérrefn
  1. spank
   USA: spæ'ŋk UK: spæŋk
ütés tenyérrelfn
  1. biz US spat
   USA: spæ't UK: spæt
ütést kihagyi
  1. duck
   USA: dʌ'k UK: dʌk
ütést mér rákif
  1. inflict a blow up
   USA: ɪ"nflɪ'kt eɪ' bloʊ' ʌ'p UK: ɪnflɪkt eɪ bloʊ ʌp
  1. administer a blow to
   USA: ʌ·dmɪ'nʌ·stəː· eɪ' bloʊ' tʌ· UK: ədmɪnɪstər eɪ bloʊ tuː
ütést mér vkirei
  1. level a blow at sy
   USA: le'vʌ·l eɪ' bloʊ' æ't saɪ'
  1. administer a blow to sy
   USA: ʌ·dmɪ'nʌ·stəː· eɪ' bloʊ' tʌ· saɪ'
ütéstől bedagadt szemkif
  1. mouse, mice
   USA: maʊ's maɪ's UK: maʊs maɪs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása